Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για τα αδέποτα ζώα συντροφιάς


Τους όρους και τις προϋποθέσεις της διαδικασίας χρηματοδότησης των δήμων και των Συνδέσμων δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς καθορίζει η Κοινή Υπουργική Απόφαση μέσα από την οποία μπορούν να υλοποιηθούν οι ενέργειες διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, όπως η περισυλλογή τους, η ηλεκτρονική τους σήμανση, η καταγραφή και η αποπαρασίτωση τους, η στείρωσή τους, ο εμβολιασμός τους η σίτισή τους, η υιοθεσία τους κ.α.
Η χρηματοδότηση ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι ...
εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών που έχουν πραγματοποιήσει και εξοφλήσει, ενώ για το κόστος σίτισης των ζώων, η χρηματοδότηση αγγίζει το πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών που έχουν πραγματοποιήσει και εξοφλήσει οι φορείς για το σκοπό αυτό.
Οι δαπάνες που είναι επιλέξιμες είναι:
- για τη βελτίωση υφιστάμενου καταφυγίου ζώων συντροφιάς, που αφορούν στον εξοπλισμό του και σε κινητά παραρτήματα,
- για τη βελτίωση ήδη υφιστάμενου δημοτικού ιατρείου μικρών ζώων,
- για ιατρικό εξοπλισμό δημοτικού ιατρείου μικρών ζώων για τη διενέργεια κτηνιατρικών πράξεων ή επεμβάσεων.
- για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς
- και για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Δεν υπάρχουν σχόλια: