Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

Εθελούσιες και υποχρεωτικές οι μετατάξεις των υπαλλήλων σε Δήμους και Περιφέρειες

Μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μετατάξεων περίπου 19.000 υπαλλήλων που υπηρετούν στις Περιφέρειες τις νομαρχίες και τους δήμους της χώρας στους νέους Καλλικρατικούς δήμους και τις αιρετές Περιφέρειες, σύμφωνα με εγκύκλιο του υφυπουργού εσωτερικών Γιώργου Ντόλιου. Μάλιστα όπως αναφέρει μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου θα πρέπει να επιδοθούν οι σχετικές ονομαστικές αποφάσεις στους μετατασσόμενους. Σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο αν δεν καταστεί δυνατή η κάλυψη του αναγκαίου προσωπικού με εθελούσιες μετατάξεις των αναγκαίων θέσεων στην αιρετή Περιφέρεια υπαλλήλων της Κρατικής Περιφέρειας οι οποίοι υπηρετούσαν το Γενάρη του 2010 σε συναφείς υπηρεσιακές μονάδες και κατέχουν είτε πάγιες είτε προσωποπαγείς θέσεις, μετατάσσονται, αυτοδίκαια στην αντίστοιχη αιρετή Περιφέρεια. Μάλιστα διευκρινίζεται ότι οι μετατάξεις αφορούν υπαλλήλους που είναι μόνιμοι που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και οι οποίοι ανήκαν σε συναφείς κλάδους και ειδικότητες με τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στην αιρετή

Δεν υπάρχουν σχόλια: