Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

Ελκυστικό το Πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» που παρουσιάστηκε στα Γιαννιτσά από το Επιμελητήριο Πέλλας

Το Επιμελητήριο Πέλλας, πραγματοποίησε την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Γιαννιτσών, ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες». Το πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες Μικρές και πολύ Μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις καθώς και νέες και υπό σύσταση Μικρές και πολύ Μικρές επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν σε τομείς της μεταποίησης επίσης με την τροποποίηση του προγράμματος θα ενισχυθούν και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς.
Την έναρξη της εκδήλωσης έκανε ο Επιχειρηματικός Σύμβουλος του Επιμελητηρίου κ. Βλαδίκας Γεώργιος ενώ την παρουσίαση του προγράμματος έκανε το στέλεχος της ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ κ. Γιαλόγλου Δημήτρης ο οποίος έδωσε έμφαση στον μεγάλο προϋπολογισμό και την ελκυστικότητα των όρων του προγράμματος και απάντησε στις ερωτήσεις των επιχειρηματιών που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση....
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 200.000.000 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) το οποίο κατανέμεται σε 140.000.000,0€ για τις υφισταμένες επιχειρήσεις και 60.000.000,0€ για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις,
Για την Περιφέρεια της Κεντρική Μακεδονίας ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται σε 60.000.000€.
Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μεταποίηση Σε Νέες Συνθήκες» ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 30.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ (μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και από 100.000 € έως 800.000 € για τις μεσαίες επιχειρήσεις.
Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης διαμορφώνεται για το Νομό Πέλλας στο 45% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και στο 35% για τις μεσαίες επιχειρήσεις.
Σήμερα Δευτέρα29 Νοεμβρίου στις 18:30 στο Πολιτιστικό Κέντρο Έδεσσας πραγματοποιείται αντίστοιχη ενημερωτική εκδήλωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: