Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Αποφάσισαν να σώσουν τις μέλισσες στην Ευρώπη

Ο πληθυσμός των μελισσών μειώνεται διαρκώς, όπως και ο αριθμός των μελισσοκόμων στην Ευρώπη, γεγονότα που μπορούν να έχουν σοβαρότατες επιπτώσεις στην παραγωγή τροφίμων, καθώς οι καλλιέργειες και τα περισσότερα φυτά είναι άμεσα εξαρτώμενα από την επικονίαση των μελισσών. Γι’ αυτόν το λόγο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά την ενίσχυση της βοήθειας προς τον μελισσοκομικό κλάδο στα πλαίσια της επόμενης Κοινής Γεωργικής Πολιτικής μετά το 2013. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με απόφαση που λήφθηκε σήμερα, καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τη διενέργεια ανεξάρτητων ερευνών σχετικά με τη θνησιμότητα των μελισσών και να μεριμνήσει ώστε να δημοσιοποιούνται τα στοιχεία για τις επιπτώσεις που έχουν τα φυτοφάρμακα και οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί στο περιβάλλον και σε ορισμένα είδη μελισσών.
Το ΕΚ προτείνει, τέλος, την επανεξέταση των κανόνων για τα φυτοφάρμακα και τα προϊόντα φυτοπροστασίας, ώστε να επιτραπεί η πραγματοποίηση αξιολογήσεων κινδύνου σε σχέση με την έκθεση των μελισσών σε τέτοιου είδους ουσίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: