Τρίτη, 21 Μαΐου 2013

Εισαγωγή μαθητών στη Α’ Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Γιαννιτσών


Μέχρι τις 31 Μαΐου 2013 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι μαθητές να υποβάλουν αί-τηση για την εισαγωγή στην Α’ τάξη του Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Γιαννι-τσών για το σχολικό έτος 2013-2014. Οι απόφοιτοι δημοτικού εισάγονται στο Μουσι-κό Σχολείο ύστερα από διαδικασία επιλογής, που θα διενεργηθεί από πενταμελή επιτ-ροπή που ορίζεται από το υπουργείο Παιδείας, στις 17 Ιουνίου 2013. Για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α’ Γυμνασίου, δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις μουσικής, παρά μόνο μουσική αντίληψη. Η διαδικασία επιλογής έχει στόχο να διερευνήσει.... την ευαισθησία κα την κλίση τους προς τη μουσική. Οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν την εισαγωγή τους στο Μουσικό Σχολείο, μπορούν να επισκεπτονται σε εργάσιμες ώρες στο γραφείο του Διευθυντή, για να υποβάλλουν αίτηση και να ενη-μερωθούν αναλυτικά για τη διαδικασία επιλογής. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2382028999 και 6945771684.

Δεν υπάρχουν σχόλια: