Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

Συνεδριάζει την Παρασκευή το δημοτικό συμβούλιο Πέλλας. Θα τεθεί σε ψήφιση το Τεχνικό Πρόγραμμα.


  Στις ιχθυοκαλλιέργειες αναζητούν τώρα την ανάπτυξη στο δήμο Πέλλας
  Μία ακόμη συνεδρίαση σε ημέρα και ώρα όπου η αγορά είναι ανοιχτή, θα πραγματοποιήσει το δημοτικός συμβούλιο Πέλλας. Συγκεκριμένα την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου και ώρα 19:00 θα συνεδριάσει το Δ.Σ. Πέλλας για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει το θέμα ου αφορά την Ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος 2015 αλλά και ένα θέμα που μας προξένησε εντύπωση γιατί αφορά τη συμμετοχή του δήμου σε πρόταση καινοτομίας ιχθυοκαλλιέργειας. Να υποθέσουμε ότι κάποιοι σκέπτονται να αξιοποιήσουν τα νερά των πηγών της Αραβησσού; Θα το μάθουμε την Παρασκευή...... Σε κάθε περίπτωση πάντως η ημέρα σίγουρα αποτρέπει όσους από τον εμπορικό κόσμο της περιοχής θα ήθελαν να παρευρεθούν στη συνεδρίαση. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής: 
1) Ψήφιση Τεχνικού προγράμματος του Δήμου Πέλλας για το 2015. 2) Γνωμοδότηση για την εξαγορά του υπ’ αριθμ. 269 οικοπέδου της Τ.Κ. Αγροσυκιάς, ιδιοκτησίας δημοσίου, από ιδιώτη. 3) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων Δ.Ε Γιαννιτσών Α.Μ. 7/2011. 4) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπλασης οδών- πεζοδρόμων – χώρων πρασίνου περιοχής παλαιών Σφαγείων έως Δημαρχείο Γιαννιτσών, Α.Μ 12/2010. 5) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στη γέφυρα της Τ.Κ. Δυτικού, Α.Μ. 73/2011. 6) Έγκριση ή μη της ένστασης της αναδόχου εταιρείας « ΑΞIΟΝ ΤΕΧΙΚΗ ΑΕ» του έργου με τίτλο: Κατασκευή του βαρυτικού αποχετευτικού δικτύου Πέλλας, καταθληπτικών αγωγών Πέλλας και Νέας Πέλλας και αντλιοστασίου Νέας Πέλλας. 7) Έγκριση ή μη της γραπτής εντολής εκτέλεσης εκσκαφών σε βραχώδες έδαφος στο έργο: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Νέας Πέλλας. 8) Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή του βαρυτικού αποχετευτικού δικτύου Πέλλας, καταθλιπτικών αγωγών Πέλλας και Νέας Πέλλας και αντλιοστασίου Νέας Πέλλας. 9) Έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης προσωρινών λυόμενων κατασκευών για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 10) Κατά αρχήν λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου σε πρόταση καινοτομίας ιχθυοκαλλιέργειας. 11) Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010. 12) Εκλογή αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ( ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας 13) Ορισμός Δ.Σ στην επιτροπή του άρθρου 8 του Ν. 1590/86 , όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2307/1995. 14) Ορισμός Δ.Σ, ως μελών της Εκτιμητικής Επιτροπής , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006. 15) Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου και για την αγορά ή μίσθωση ιδιωτικών ακινήτων , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81. 16) Ορισμός Δ.Σ στην επιτροπή του άρθρου 3 του Ν. 2734/1999. 17) Ορισμός δύο (2) Δ.Σ, ως μελών στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο για την Πολιτική Προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3013/2002. 18) Συγκρότηση επιτροπής για τον έλεγχο της ακρίβειας των δηλώσεων των κτηνοτρόφων. 19) Ορισμός Δ.Σ, ως αναπληρωματικού μέλους στην επιτροπή του άρθρου 3 του Π.Δ 51/2006 για την χορήγηση βεβαιώσεων παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών. 20) Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή έκδοσης επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3377/2005. 21) Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών. 22) Ορισμός Δ.Σ στην επιτροπή παραλαβής εργασιών που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/1980. 23) Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας, στη γενική του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδος, περιόδου 1940-1945. 24) Ψήφιση πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πέλλας. 25) Τροποποίηση της αριθμ. 168/2010 απόφαση του Δ.Σ που αφορά την έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης Δήμου Πέλλας. 26) Καθορισμός τελών Λαϊκών αγορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4264/2014. 27) Διαγραφή οφειλών. 28) Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων. 29) Αναμορφώσεις πρ/σμού οικονομικού έτους 2014. 30) Παράταση σύμβασης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Δ.Ε Κρύας Βρύσης και Πέλλας του Δήμου Πέλλας. 31) Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 61.500,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την πράξη: Τηλεματική διαχείριση απορριμματοφόρων Δήμου Πέλλας. 32) Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 24.224,30 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την χρηματοδότηση της μελέτης « Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Κύρρου ( Α φάση)». 33) Έγκριση προμήθειας γραφικής ύλης , φωτοαντιγραφικού χαρτιού και λοιπών ειδών γραφείου Δήμου Πέλλας έτους 2014- 2015. 34) Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας. 35) Προσκυρώσεις κοινόχρηστων δημοτικών εκτάσεων από πράξεις εφαρμογής της επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου Γιαννιτσών. 36) Εκμίσθωση αγροτεμαχίων , α) Τ.Κ. Δροσερού, β) Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου γ) Τ.Κ Εσωβάλτων 37) Χορήγηση παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών. 38) Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ΤΟ ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. ΤΟ ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΓΙΑ 5Η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ ΟΙ ΥΠΟΔΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΘΑ ΞΑΝΑ ΚΑΙ ΞΑΝΑ ΚΑΙ ΞΑΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΜΟΙΖΕΙ ΜΕ ΤΟ ΓΙΟΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΝΕ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΛΑ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ. ΟΥΣΤ ΒΡΕ Λ@ΜΟΓΙ@ !!!