Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014

Συνεδριάζει αύριο Τρίτη στις 19:00, το Δημοτικό συμβούλιο Πέλλας με σημαντικά θέματα στην Ημερήσια Διάταξη

Με δύο διαδοχικές συνεδριάσεις συνεχίζει τις εργασίες του το δημοτικό συμβούλιο Πέλλας. Συγκεκριμένα αύριο Τρίτη 9 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στις 19:00 η πρώτη συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την «Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Πέλλας για το οικονομικό έτος 2013» Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω συνεδρίασης που η ψηφοφορία οριοθετείται στις 20:30 θα ξεκινήσει η δεύτερη συνεδρίαση που περιλαμβάνει 27 θέματα από τα οποία ξεχωρίζει αυτό της λήψης απόφασης για τη λύση – εκκαθάριση της Αναπτυξιακής Εταιρίας Κάμπου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: