Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015

Παράταση προθεσμίας υποβολής φακέλων υποψηφιότητας της 4ης πρόσκλησης στο πρόγραμμα Leader


  Στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER του Άξονα 4 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013» - (Π.Α.Α.) η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER Ν. Πέλλας, ανακοινώνει την παράταση προθεσμίας υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας των τελικών αποδεκτών της 4ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 14:30 μ.μ. Σημειώνεται ότι η αρχική προθεσμία έληγε στις 12 Ιανουαρίου 2015. Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Αναπτυξιακής Πέλλας στην Έδεσσα,...   είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά. Κατά τα λοιπά ισχύει η 4η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος όπως αυτή έχει δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο και στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ. (www.anpe.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια: