Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Πέλλας. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης η ψήφιση του Ισολογισμού 2014

  Τη Δευτέρα 4 Μαΐου και ώρα 7:00μμ στην βοηθητική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου στα Γιαννιτσά θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑ Πέλλας για να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
 1. Έγκριση Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων Χρήσης 2014. 2. Αίτηση της ΔΕΥΑΠ προς τον Δήμο Πέλλας για την παραχώρηση κατά χρήση τμημάτων οικοπέδων, που ανήκουν στο Δήμο Πέλλας, όπου υπάρχουν γεωτρήσεις, δεξαμενές και δίκτυα ύδρευσης, που διαχειρίζεται η ΔΕΥΑΠ. 3. Ισχύς αποφάσεων ΔΣ που λήφθηκαν στην από 16/10/2014 συνεδρίαση του ΔΣ ΔΕΥΑ Πέλλας.... .4. Έγκριση Ιδιωτικού Συμφωνητικού παραχώρησης έκτασης για τις γεωτρήσεις ΚΕΤΕ1 και 2. 5. Ψήφιση και διάθεση πίστωσης του έργου «Κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δημοτικής Ενότητας Κύρρου» Προϋπολογισμού: 2.823.722,83€. 6. Έγκριση 4ου και 5ου λογαριασμού του έργου «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος για την παρακολούθηση ποιότητας – ποσότητας πόσιμου νερού του Δήμου Πέλλας» με κωδικό ΟΠΣ 217136. 7. Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την προμήθεια σωλήνων PVC και εξαρτημάτων Ύδρευσης Αποχέτευσης. 8. Έγκριση μελέτης και όρων διαγωνισμού για την μίσθωση ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων (JCB). 9. Έγκριση συμβάσεων με Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας. 10. Αιτήσεις – Διάφορα

Δεν υπάρχουν σχόλια: