Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2015

Πρόσληψη Καλλιτεχνικού Διευθυντή στο Αλεξάνδρειο Δημοτικό Ωδείο

  Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Ανάπτυξης Πέλλας θα προσλάβει Καλλιτεχνικό Διευθυντή στο Αλεξάνδρειο Δημοτικό Ωδείο Γιαννιτσών για την εκπαιδευτική περίοδο 2015 – 2016. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις με τα παρακάτω δικαιολογητικά έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2015, στη Γραμματεία του Αλεξάνδρειου Δημοτικού Ωδείου. 1. Αίτηση 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας των δύο όψεων 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση) 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης 5. Τίτλους Σπουδών .... 6. Προϋπηρεσία σε Ωδεία 7. Προϋπηρεσία σε Πολιτιστικούς Φορείς, Οργανισμούς κλπ 8. Βιογραφικό Σημείωμα 9. Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να συμβάλλει θετικά στην αποτίμηση του υποψηφίου Ο υποψήφιος των ανωτέρων ειδικοτήτων πρέπει να είναι από 18 έως 65 ετών. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 23820 24434 & 23820 84371.

Δεν υπάρχουν σχόλια: