Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2015

Ανακοίνωση για τις εγγραφές στο πρόγραμμα Λουτροθεραπείας – Πηλοθεραπείας

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας ανακοινώνεται ότι: θα εφαρμοστεί και φέτος το πρόγραμμα «Κατασκηνώσεων – Λουτροθεραπείας – Πηλοθεραπείας για ηλικιωμένα άτομα και ΑμεΑ» για την χρονική περίοδο από 17.08.15 έως 19.10.2015. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα αφορά: Λουτρά Νέας Απολλωνίας: από 21.09.2015 έως 28.09.2015. Άτομα: 50. Η επιβάρυνση είναι 8,00 € ημερησίως κατ’ άτομο. Λουτρά Λουτρακίου Αλμωπίας: από 17.08.2015 έως 24.08.2015. Άτομα: 30 και από 12.10.2015 έως 19.10.2015. Άτομα: 35. Η επιβάρυνση είναι 8,00 € ημερησίως κατ’ άτομο. Λουτρά Σιδηροκάστρου (Ν. Σερρών): από 17.08.2015 έως 24.08.2015. Άτομα: 30. Η επιβάρυνση είναι 8,00 € ημερησίως κατ’ άτομο....  Η μετακίνηση των κατασκηνωτών θα γίνει με δική τους ευθύνη . Οι εγγραφές θα γίνονται στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Πέλλας στην Έδεσσα (Διοικητήριο), Γραφείο – 8 – από σήμερα 10.08.2015 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες . Τηλέφωνο: 2381351243 
 Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. 2. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας του προηγούμενου οικονομικού έτους 3. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 4. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ασθενείας σε ισχύ. 5. Φωτοαντίγραφο απόφασης πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής για τα άτομα με με αναπηρία 67% και άνω. 6. Βεβαίωση Θεράποντος ιατρού, (ασφαλιστικού φορέα ή ιδιώτη), στην οποία θα βεβαιώνεται ότι η κατάσταση της υγείας του αιτούντος επιτρέπει τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα λουτροθεραπείας ή πηλοθεραπείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: