Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015

Για μεθόδευση στον Διαγωνισμό για τη μεταφορά μαθητών στην Π.Ε. Πέλλας κάνει λόγο η «Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα»


   Με ανακοίνωσή της στον τύπο η «Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα» καταγγέλλει την «μεθοδευμένη» όπως την χαρακτηρίζει, προσπάθεια του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας, κ. Θεοδωρίδη να κηρύξει ως άγονο τον Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό για την μεταφορά των μαθητών για τα σχολικά έτη 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018, προϋπολογισμού 3.338.017 ευρώ με δικαίωμα προαίρεσης 50%, δηλαδή 1.112.672 ευρώ επί πλέον. Σύμφωνα με την ανακοίνωση ..
«Μετά από μια ενορχηστρωμένη διασπορά φημών ότι ο διαγωνισμός θα κηρυχτεί τελικά άγονος προσήλθαν και κατέθεσαν προσφορές, έως την ημέρα λήξης υποβολής, 9-7-2015, δεκατέσσερις (14) υποψήφιοι ανάδοχοι. Η Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού .... με το από 17-8-2015 πρακτικό της απέρριψε και τις 14 προσφορές. Συγκεκριμένα οι 11 εκ των αναδόχων δεν κατέθεσαν εγγυητική επιστολή(;) και οι 3 είχαν τυπικά προβλήματα που κατά την κρίση της Επιτροπής ήταν λόγοι απόρριψης ενώ οι υποψήφιοι ανάδοχοι με ένστασή τους ισχυρίζονται ότι ενήργησαν όπως όριζε η διακήρυξη και όπως διεξήχθησαν παρόμοιοι διαγωνισμοί σε άλλες Π.Ε. της Π.Κ.Μ. Ερωτηματικό είναι γιατί οι 11 υποψήφιοι ανάδοχοι δεν κατέθεσαν εγγυητική. Πιθανόν επειδή γνώριζαν την μεθόδευση να κηρυχτεί ο διαγωνισμός άγονoς. Η υπόθεση εξετάστηκε απ' την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. την Τρίτη 25-8-2015 η οποία ζήτησε συμπληρωματικά στοιχεία και γνωμάτευση απ' την Νομική Υπηρεσία, ορίζοντας ημερομηνία επανεξέτασης την 28-8-2015, όπου πάλι δεν ελήφθη οριστικά απόφαση και μετατέθηκε για την Τρίτη 1-9-2015.» Σύμφωνα με την καταγγελία «Η μεθόδευση του Αντιπεριφερειάρχη κ Θεοδωρίδη έχει σκοπό μέσα απ' την κήρυξη μέρους ή όλου του διαγωνισμού ως άγoνου, να εκβιάσει συνθήκες "έκτακτου ανάγκης" λόγω αδιεξόδου και αδυναμίας μεταφοράς των μαθητών ώστε να γίνει προσφυγή στην διαδικασία διαπραγμάτευσης και ουσιαστικά ανάθεση στο ΚΤΕΛ Πέλλας. Με τον ίδιο τρόπο ενήργησε ο κ. Θεοδωρίδης και την περασμένη χρονιά. Οι σχέσεις του κ. Θεοδωρίδη με το ΚΤΕΛ Πέλλας είναι γνωστές. Καλούμε τον κ. Τζιτζικώστα να παρέμβει για να προστατέψει το Δημόσιο συμφέρον και να διασφαλίσει την απρόσκοπτη και ασφαλή μεταφορά των μαθητών.»
 Μάλιστα στην επιστολή γίνεται και αναφορά σε πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση κατά του αντιπεριφερειάρχη Πέλλας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: