Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015

Ενημέρωση γονέων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Έδεσσας

Το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Παιδικής Φροντίδας του Ν.Π.Δ.Δ «ΕΥ ΖΗΝ» Δήμου Έδεσσας, πραγματοποίησε συγκεντρώσεις γονέων προς ενημέρωση τους, στις 6-7 και 8 Οκτωβρίου στους Α’, Β’ Παιδικούς Σταθμούς και στο Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Έδεσσας αντίστοιχα. Στις συγκεντρώσεις οι γονείς ενημερώθηκαν από την Προϊσταμένη του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Παιδικής Φροντίδας κ. Τσορμπατζόγλου Κατερίνα, για τους σκοπούς και τους στόχους των παιδικών σταθμών, καθώς επίσης και για τον τρόπο λειτουργίας τους με σκοπό .... την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα παιδαγωγικής και ψυχολογίας. Έγινε ανταλλαγή σημαντικών σκέψεων, απόψεων και προτάσεων. Τονίστηκε, ότι ο ρόλος των παιδικών σταθμών δεν περιορίζεται απλά και μόνο στη φροντίδα των παιδιών, αλλά δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα και στη διαπαιδαγώγησή τους. Ακόμη επισημάνθηκε ότι, επειδή πολλές φορές ο ρόλος των παιδαγωγών μπορεί να είναι και συμβουλευτικός προς την οικογένεια, είναι απολύτως απαραίτητη η στενή συνεργασία με το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον, ώστε να υπάρχει ενημέρωση και από τις δύο πλευρές, για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με το παιδί

Δεν υπάρχουν σχόλια: