Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

Δημοσία έργα με ανεπαρκή ή καθόλου επίβλεψη


Ανακοίνωση της Ένωσης Μηχανικών του Δημοσίου Κεντρικής Μακεδονίας
Πέρα από τους περιορισμούς στις δυνατότητες επιβλέψεων έργων που έχουν επιβληθείτα τελευταία χρόνια (καθώς λόγω των περιορισμών στη δυνατότητα μετακίνησης η παρουσία των μηχανικών στο έργο μειώθηκε σημαντικά), η έλλειψη κάποιων ειδικοτήτων μηχανικών οδηγεί σε αναθέσεις επιβλέψεων έργων σε ειδικότητες άσχετες με το εκτελούμενο έργο. Αμφιβάλλουμε αν κάποιος θα δεχόταν να του κάνει εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς ένας οδοντίατρος. Ωστόσο, στο σημερινό Ελληνικό Δημόσιο, έργα πολιτικού μηχανικού ανατίθενται σε μηχανολόγο (!) και άλλες ανάλογες αναθέσεις, που αποτελούν πρόσκληση σε ατυχήματα. Οι μηχανικοί του Δημοσίου.... επιθυμούν να διεκπεραιώνουν τις εργασίες που τους ανατίθενται και να υποστηρίζουν την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, αλλά δεν αποδέχονται, με προσωπικό κίνδυνο, κίνδυνο για τους πολίτες και για την ποιότητα των έργων, να καλύψουν τη χρόνια ανεπάρκεια του Ελληνικού Δημοσίου να στελεχώσει τις υπηρεσίες με τις κατάλληλες ειδικότητες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: