Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015

Συνεδριάζει σήμερα στις 20:00 το Δημοτικό συμβούλιο Πέλλας

Με μια σχετικά σύντομη συνεδρίαση, αφού τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι μόλις εννέα, ολοκληρώνει τις εργασίες του για το 2015 το δημοτικό συμβούλιο Πέλλας. Συγκεκριμένα σήμερα Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου και ώρα 20:00 στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου στο ισόγειο του δημαρχείου στα Γιαννιτσά θα πραγματοποιηθεί η τελευταία συνεδρίαση του έτους με τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση πρανούς και οδοποιϊας στον οικισμό Λεπτοκαρυάς της Δ.Κ. Γιαννιτσών, Α.Μ. 20/2013. 2. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ 484 και 485 του συν/σμού Γιαννιτσών του Δ. Πέλλας.... 3. Έγκριση της αριθμ. 339/2015 απόφαση της Ο.Ε του Δ. Πέλλας που αφορά την υποβολή κατάστασης υλοποίησης του πρ/σμού Γ΄ τριμήνου οικ. έτους 2015 του Δήμου Πέλλας. 4. Εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικού αναψυκτηρίου Τ.Κ. Μελισσίου. 5. Εκμίσθωση με δημοπρασία αγροτεμαχίων α) Δ.Κ. Γιαννιτσών β) Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου, γ) Τ.Κ. Ραχώνας, δ) Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου και ε) Τ.Κ. Μελισσίου. 6. Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου από τη μίσθωση αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Αγίου Λουκά. 7. Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). 8. Αίτημα διαγραφής επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών. 9. Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: