Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016

Σχολή Κριτών - Χρονομετρών Ανοιχτής Θαλάσσης και Πισίνας στην Άρνισσα

Στην Άρνισσα πραγματοποιήθηκαν τα μαθήματα της Σχολής Κριτών - Χρονομετρών Ανοιχτής Θαλάσσης και Πισίνας, από την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος, σε συνεργασία με το Δήμο Έδεσσας και το Σύλλογο Προστασίας Βεγορίτιδας. Μέσω της Σχολής Κριτών - Χρονομετρών η Ομοσπονδία εκπαιδεύει εθελοντές από την τοπική κοινωνία για την κάλυψη των αναγκών των καλοκαιρινών Πανελλήνιων Κολυμβητικών Αγώνων, που θα πραγματοποιηθούν στη Βεγορίτιδα και συνδιοργανώνονται από το Δήμο Έδεσσας και το Σύλλογο Προστασίας Βεγορίτιδας. Τα μαθήματα της Σχολής Κριτών - Χρονομετρών παρακολουθούν περίπου 50 εθελοντές,.... οι οποίοι αφού επιτύχουν στις εξετάσεις θα λάβουν δίπλωμα Κριτή-Χρονομέτρη και θα έχουν δικαίωμα να είναι έμμισθοι κριτές σε αγώνες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: