Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016

Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Πέλλας. Ανακοίνωση για το Επίδομα Παραμεθορίου

  Το Σάββατο 08.10.2016 αντιπροσωπεία του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Πέλλας συναντήθηκε με την Υφυπουργό Οικ/μίας Ανάπτυξης & Τουρισμού Κα θεοδώρα Τζάκρη σχετικά με το ζήτημα του επιδόματος παραμεθορίου, που όπως είναι γνωστό την 31.10.2016 είναι η τελευταία προθεσμία  για την έκδοση Κ.Υ.Α. η οποία θα καθορίζει τους όρους και τις περιοχές που θα δικαιούνται το επίδομα.
Η κα Υφυπουργός, από την αρχή της συνάντησης, μας απάντησε ότι «παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες» αφού δεν υφίσταται κανένα ζήτημα περικοπής του επιδόματος ενώ η Κ.Υ.Α. που είναι σε εκκρεμότητα να εκδοθεί, είναι απολύτως βέβαιο ότι ..... θα συμπεριλαμβάνει το νομό Πέλλας και εξετάζεται η τυχόν ένταξη νέων περιοχών από άλλους νομούς  της χώρας. Ήταν δε κατηγορηματική, μετά από επίμονες ερωτήσεις μας, ότι το σύνολο του νομού Πέλλας (όχι μόνο σε απόσταση 20 χιλ. από τα σύνορα) υπάγεται ήδη στις διατάξεις του παραμεθορίου, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.
Ας ρίξουμε μια ματιά όμως, ποιος είναι πραγματικά ο νόμος που ισχύει σήμερα και τι ακριβώς πρόκειται να ρυθμίσει η Κ.Υ.Α. που πρέπει μέχρι 31.10.2016 να εκδοθεί: Σύμφωνα λοιπόν με τον τελευταίο νόμο  Ν. 4354/2015, «Το επίδομα των απομακρυσμένων - παραμεθορίων περιοχών της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 εξακολουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούχους που προέβλεπε η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 30 του ίδιου ως άνω νόμου, στο ίδιο ύψος και με τις ίδιες προϋποθέσεις.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, η οποία θα εκδοθεί μέχρι τις 31.3.2016 καθορίζονται εκ νέου οι περιοχές που δικαιολογούν τη χορήγηση του ως άνω επιδόματος με κριτήριο τη δυσκολία πρόσβασης λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της νησιωτικότητας και της ορεινότητας των περιοχών.».
Τι έλεγε όμως ο Ν.4024/2011, αρθ. 15: «Στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε απομακρυσμένες παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, χορηγείται επίδομα Απομακρυσμένων - Παραμεθόριων περιοχών…..»
και συνεχίζει στο άρθρο 30 «Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του παρόντος νόμου, το επίδομα Απομακρυσμένων -Παραμεθόριων περιοχών  χορηγείται στους υπαλλήλους που υπηρετούν στις απομακρυσμένες – παραμεθόριες  περιοχές καθώς και στις προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α`, όπως αυτές έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου».
    Τέλος, η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.48/51/οικ. 13129, 7.6.2012 (του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) περιγράφει ως απομακρυσμένη, παραμεθόρια, προβληματική περιοχή όποια πόλη ή χωριό: « ….. Βρίσκεται στην παραμεθόρια ζώνη της χώρας μας, και συγκεκριμένα στους Νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου (περιφέρεια Βορείου Αιγαίου), στα Δωδεκάνησα, ή απέχει είκοσι (20) χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Αλβανία, την Π.Γ.Δ.Μ. και τη Βουλγαρία»  (περίπτωση νομού Πέλλας).
    Από την εγκύκλιο αυτή που σήμερα είναι σε ισχύ, είναι ξεκάθαρο ότι ο νομός Πέλλας δεν εντάσσεται ολόκληρος στην παραμεθόριο ζώνη αλλά μόνο η ζώνη των 20 χιλιομέτρων από τα σύνορα.
    Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν, τι πραγματικά ισχύει σήμερα με τους νόμους και εγκυκλίους, όπως αναλυτικά περιγράφουμε παραπάνω, είναι πραγματικά ανεξήγητη η προσπάθεια της Κας Υπουργού να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και να καθησυχάσει τις ανησυχίες χιλιάδων συναδέλφων που της μεταφέραμε.
Οι ανησυχίες μας εντείνονται ακόμα περισσότερο, αν συνυπολογίσουμε την με αριθμό 2/31029/ ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ.  (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ), σελίδα 17, στην οποία υπογραμμίζεται ότι η προθεσμία 31.03.2016 για την έκδοση της ΚΥΑ «……είναι ενδεικτική. Επομένως οι Υπηρεσίες εκκαθάρισης των αποδοχών εξακολουθούν να καταβάλλουν στους δικαιούχους υπαλλήλους το συγκεκριμένο επίδομα και μετά την 31-3-2016. Σε κάθε περίπτωση η σχετική κ.υ.α. θα εκδοθεί μέχρι τις 31-10-2016».  Ορίζει σαφώς δηλαδή ότι η καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση της Κ.Υ.Α. είναι η 31/10/2016 και αφήνει ορθάνοιχτη την πόρτα για περικοπή του επιδόματος από 1/11/2016.
    Θέλουμε εδώ να τονίσουμε ότι σε ανάλογες συναντήσεις των Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ στις Σέρρες, και Κιλκίς την ίδια ημέρα, με Κυβερνητικούς Βουλευτές, παραδέχτηκαν τον κίνδυνο να κοπεί οριστικά το επίδομα, σε πλήρη αναντιστοιχία με τις καθησυχαστικές δηλώσεις της Κας Τζάκρη αλλά και με το σχετικό δελτίο τύπου του έτερου κυβερνητικού βουλευτή του Νομού μας κ Ι. Σηφάκη.
    Για όλους τους λόγους, λοιπόν, και για όσα αναλυτικά έχουμε αναφέρει στην κοινή ανακοίνωσή μας μαζί με τα τρία Ν.Τ. (Σερρών, Δράμας, Κιλκίς), διεκδικούμε οι νομοί μας να συνεχίσουν να εντάσσονται στο καθεστώς των παραμεθόριων περιοχών και μετά την 31η Οκτωβρίου εντασσόμενοι στην υπό έκδοση Κ.Υ.Α. ή με νέα  πάγια νομοθετική ρύθμιση.
Καλούμε τους συναδέλφους,
•    Να μην εφησυχάζουν από δηλώσεις που δεν έχουν στερεή νομική βάση και ξεκάθαρη διατύπωση.
•    Να είναι σε εγρήγορση για πολύμορφες κινητοποιήσεις όχι μόνο για το ιδιαίτερο αυτό ζήτημα του νομού μας, αλλά και για τις νέες επιθέσεις στα εργασιακά δικαιώματα και τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, με την προσπάθεια κατάργησης ακόμα και του δικαιώματος στην απεργία, που προωθείται μέσα από τη νέα «αξιολόγηση» με την τρόικα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: