Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

Απαγόρευση Αλιείας στην Λίμνη Βεγορίτιδα

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και με απόφαση του Τμήματος Αλιείας της Π.Ε. Πέλλας απαγορεύεται απόλυτα η αλιεία στην Λίμνη Βεγορίτιδα τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο κάθε έτους για την προστασία της αναπαραγωγής του Κορέγονου.
Για το λόγο αυτό καλούνταιι οι αλιείς να μεταφέρουν τις βάρκες τους από τις αποβάθρες στα σπίτια τους ή εάν αυτό δεν είναι δυνατόν να έρθουν σε επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές (Τμήματα Αλιείας) προκειμένου να λάβουν οδηγίες.
Ο Σύλλογος Προστασίας Βεγορίτιδας σε συνεργασία τις Αρχές ....
αλλά και λοιπούς υπηρεσιακούς παράγοντες βρίσκονται σε επαγρύπνηση προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα λαθραλιείας.
Ο Κορέγονος (Coregonus Lavaretus) έχει καταταχθεί στην Κόκκινη Λίστα της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της Φύσης ως ευάλωτο είδος και σαφώς η διατήρησή και προστασία του αποτελεί στόχο του Συλλόγου.
Οι έλεγχοι στο εξής τόσο από τα μέλη του Συλλόγου όσο και από τις αρμόδιες αρχές θα είναι καθημερινοί έτσι ώστε να προστατευτεί η αναπαραγωγή του Κορέγονου.
Η διοίκηση του Συλλόγου μάλιστα, καλεί όποιον διαπιστώσει φαινόμενα λαθραλιείας να τηλεφωνεί άμεσα στο 100 ή στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα και Δασαρχεία.
E-mail του Συλλόγου για πληροφορίες και καταγγελίες: spvegorititidas@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: