Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το ΔΣ ΔΕΥΑ Πέλλας

Τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου και ώρα 13:00 στα Γραφεία της ΔΕΥΑ Πέλλας στα Γιαννιτσά θα συνεδριάσει το Δ.Σ. της επιχείρησης για να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
1.Παραλαβή υλικών του υποέργου «Δίκτυο βαρύτητας οικισμού Καρυώτισσας και καταθλιπτικοί αγωγοί», της πράξης με τίτλο “Αποχέτευση οικισμών Γαλατάδων και Καρυώτισσας και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Μεγάλου Αλεξάνδρου Δήμου Πέλλας”.
2.Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΔΕΥΑΠ 2017.
3.Ανανέωση ή μη της σύμβασης υποστήριξης,...
από εταιρεία Λογισμικού, των Προγραμμάτων Ύδρευσης (έκδοση λογαριασμών νερού) - Λογιστηρίου.
4.Συνεργασία με ΕΛΤΑ για την έκδοση – είσπραξη λογαριασμών νερού.
5.Ενημέρωση για τους ελέγχους στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης από το Χημείο ΔΕΥΑΠ
6.Φιλοξενία Ιστοσελίδας.
7.Ηλεκτρονική Πληροφόρηση πελατών της Τραπέζης Ελλάδος.
8.Έγκριση δαπανών.
9.Κωδικοποίηση πελατών πρώην ΔΕΥΑ Κρύας Βρύσης, Μεγάλου Αλεξάνδρου και Κύρρου.
10.Αιτήσεις – Διάφορα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: