Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017

Ψάρεμα τέλος μέχρι τις 4 Ιουνίου στη Βεγορίτιδα

Με σχετική απόφαση των Αρμοδίων Αρχών, «Απαγορεύεται απόλυτα η αλιεία με οποιοδήποτε μέσο και εργαλείο για την προστασία της αναπαραγωγής των ψαριών στη λίμνη Βεγορίτιδα, κατά το χρονικό διάστημα από Πέμπτη 20 Απριλίου 2017 έως και Κυριακή 04 Ιουνίου 2017 και ώρα 12:00 μεσημέρι.
Όπως αναφέρει η σχετική απόφαση «Για όλο αυτό το διάστημα οι αλιείς υποχρεούνται να μεταφέρουν τις βάρκες από τις αποβάθρες και όλα τα αλιευτικά τους ...
εργαλεία στα σπίτια τους».
Για τον έλεγχο τήρησης της απόφασης έχουν δημιουργηθούν μεικτές ομάδες φύλαξης σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: