Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

Υποβολή αιτήσεων πλημμυροπαθών στο δήμο Σκύδρας

Με ανακοίνωσή του ο δήμος Σκύδρας καλεί τους πολίτες του δήμου που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες της 15ης και της16ης Νοεμβρίου 2017, να καταθέσουν αιτήσεις στο Δημαρχείο Σκύδρας (Γραφείο Πρωτοκόλλου), προκειμένου στη συνέχεια να υποβληθούν ως αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.
Κάθε αίτηση που θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017, επίσης, πρέπει, να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αποδεικτικό ότι η πληγείσα κατοικία είναι η κύρια κατοικία τους ...
(αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο., ή ένορκη βεβαίωση ή μισθωτήριο συμβόλαιο).
β) Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης, φορολογικού έτους 2016.
γ) Αντίγραφο εντύπου Ε9.
Αρμόδιος για πληροφορίες είναι το στέλεχος του Δήμου Σκύδρας Αθανάσιος Λιάμπας, τηλέφωνο επικοινωνίας:2381351851.

Δεν υπάρχουν σχόλια: