Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018

Αναβαθμίζεται το Κανναβουργείο της Έδεσσας

Την αποκατάσταση και ανάδειξη 12 ανενεργών εμβληματικών δημοτικών κτιρίων, μεταξύ των οποίων και  το Κανναβουργείο της Έδεσσας  , με χρηματοδότηση συνολικού ύψους 25 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους, προκειμένου να λειτουργήσουν ως εστίες πολιτιστικής, τουριστικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Πρόκειται για τα πρώτα έργα  που εντάσσονται στη δράση «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα ....
και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης αυξήθηκε στα 90 εκατ. ευρώ από τα 50 εκατ. ευρώ, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος των Δήμων για την ανάδειξη και επανάχρηση παλιών κτιρίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: