Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018

Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Πέλλας

 Την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου και ώρα 7:00 μμ στην αίθουσα του 2ου ορόφου του Δημαρχείου Πέλλας στα Γιαννιτσά Εθν. Αντίστασης 1, θα συνεδριάσει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Πέλλας για να συζητήσει και να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
1. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) ΔΕΥΑ Πέλλας.
2. Ένταξη της ΔΕΥΑ Πέλλας στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών.
3. Τροποποίηση αποφάσεων ΔΣ ΔΕΥΑΠ στις επιτροπές α) Διενέργειας Διαγωνισμών και αξιολόγηση προσφορών β) καλής εκτέλεσης εργασιών και γ) παραλαβή υπηρεσιών....

4. 4η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού ΔΕΥΑΠ 2018.
5. Αποζημίωση Προέδρου ή Αντιπροέδρου και μελών ΔΣ σύμφωνα με την κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 422188/8-7-2018.
6. Αιτήσεις - Διάφορα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: