Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019

Ιστορική και Λαογραφική Εταιρία Γιαννιτσών "Ο Φίλιππος" - Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2019

   Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, που θα γίνει στην Αίθουσα του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Γιαννιτσών « Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ», στις  19 Μαΐου 2019 , ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 το πρωί καλεί τα μέλη της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρίας Γιαννιτσών "Ο Φιλιππος"  το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική Πρόσκληση.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, σύμφωνα με το Καταστατικό, η Γενική Συνέλευση θα γίνει μετά από 1 ώρα, δηλαδή στις 11:30 στον ίδιο χώρο.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης .....

1.      Διοικητικός Απολογισμός
2.      Έγκριση πεπραγμένων.
3.      Οικονομικός απολογισμός εσόδων – εξόδων 2018.
4.      Προϋπολογισμός του 2019.
5.      Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
6.      Έγκριση οικονομικού απολογισμού.
Η παρουσία όλων των μελών κρίνεται απαραίτητη.

Μέλη που δεν μπορούν να παραβρεθούν στη Γ.Σ. , σύμφωνα με το Καταστατικό, μπορούν να εκπροσωπηθούν  από άλλα μέλη εφόσον έχουν υπογράψει σχετική  υπεύθυνη δήλωση εξουσιοδότησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: