Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019

Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας.

 Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας  πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, την Τρίτη 14 Μαΐου  2019 και ώρα 13:00, με τα  εξής τέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1.Υποβολή αιτήματος τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και απόφασης ένταξης για τα Κέντρα Κοινότητας.
2.Χορήγηση άδειας παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου Δήμου Σκύδρας.
3.Ορισμός νομίμου εκπροσώπου της Δημοτικής Επιχείρησης Υδροθεραπευτηρίου με την επωνυμία «ΤΑ ΜΠΑΝΙΑ».
4.Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο ....
στα κόμματα και στις παρατάξεις για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών, σύμφωνα με την αριθ. 32168/25-4-2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: