Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2019

Κοινωνικός Τουρισμός Δικαιούχων Ο.Γ.Α έτους 2019- Υποβολή αιτήσεων

 Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας και Βεγορίτιδας σας ενημερώνουν ότι :οι δικαιούχοι των προγραμμάτων ΟΓΑ  κοινωνικού τουρισμού θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους στα ΚΕΠ της Έδεσσας και της Άρνισσας από την Δευτέρα 5 Ιουνίου  έως και την Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019.
Για την υποβολή της αίτησης  κάθε ενδιαφερόμενος  προσκομίζει:
• Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
• Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ....
ο Α.Μ. Ο.Γ.Α. όπως: Βιβλιάρια υγείας ή Απόκομμα Καταβολής Εισφορών ή Πληρωμής Σύνταξης
• Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο  Α.Μ.Κ.Α.
• Εξουσιοδότηση όταν υποβάλλεται αίτηση από τρίτο πρόσωπο (θεωρημένη με το γνήσιο της Υπογραφής)

Δεν υπάρχουν σχόλια: