Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2019

Σε εξέλιξη το σύγχρονο σύστημα διαχείρισης στάθμευσης στη δήμο Πέλλας

   Διαγραμμίσεις που αφορούν θέσεις στάθμευσης σε κεντρικούς δρόμους της πόλης των Γιαννιτσών αντίκρισαν οι οδηγοί που κινήθηκαν χθες στο εμπορικό κέντρο της πόλης.
Πρόκειται για την υλοποίηση Επιχειρησιακού προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»  που αφορά   την «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος ενημέρωσης για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης με χρήση υπόγειων αισθητήρων στο δήμο Πέλλας».  Συγκεκριμένα ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση, που αφορά στις υπηρεσίες διαγράμμισης – αρίθμησης θέσεων στάθμευσης στις οδούς Χατζηδημητρίου και Βελίκα Ρώμα.
Το αντικείμενο της πράξης:
• Υπηρεσίες σχεδίασης, ανάπτυξης, παραμετροποίησης ....
και εγκατάστασης mobile εφαρμογών πληροφόρησης για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
• Υπόγειοι αισθητήρες ανίχνευσης διαθεσιμότητας στάθμευσης, αναμεταδότες και Gateways για την μετάδοση της κατάστασης των θέσεων στάθμευσης
• Πινακίδες ενημέρωσης για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης
• Back Office λογισμικό για το σύστημα διαχείρισης υπόγειων αισθητήρων
Υπηρεσίες δοκιμών της πλατφόρμας (testing) και πιλοτικής εφαρμογής σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίες και σύνταξη στατιστικών από την χρήση της

Σύντομη περιγραφή της Πράξης:
Το κυκλοφοριακό πρόβλημα διεθνώς και για τις πόλεις κάθε μεγέθους προκύπτει βασικά από το γεγονός ότι αυτές σχεδιάστηκαν πριν από την εξάπλωση του αυτοκινήτου. Το πρόβλημα αυξάνεται συνεχώς με την αύξηση του πληθυσμού, των δραστηριοτήτων και της επιφάνειας των αστικών περιοχών, του αριθμού των οχημάτων που κυκλοφορούν και του βαθμού χρησιμοποίησής τους. Οι επιπτώσεις είναι σοβαρές στην ατμοσφαιρική ρύπανση.
Προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό ο Δήμος Πέλλας θα οργανώσει την παρόδια στάθμευση, εφαρμόζοντας σύγχρονο και ευέλικτο Σύστημα Πληροφόρησης Ελευθέρων θέσεων στάθμευσης στο κέντρο του Δήμου όπου η προσφορά χώρων στάθμευσης δεν μπορεί να ικανοποιήσει την αντίστοιχη ζήτηση.
Η περιοχή εφαρμογής του έργου είναι η ακόλουθη:
A) Οδός Χατζηδημητρίου (Από το ύψος της οδού Ασμανίδη μέχρι την είσοδο της πλατείας Γκόνου Γιώτα)
B) Οδός Βελίκα Ρώμα (Από το ύψος της οδού Καψαμπέλη μέχρι την είσοδο της πλατείας Γκόνου Γιώτα)
Θα ακολουθήσει η εγκατάσταση των υπόγειων αισθητήρων στις θέσεις στάθμευσης καθώς επίσης και των ηλεκτρονικών πινακίδων.
στην περιοχή παρέμβασης, τις ώρες που ήταν σε εξέλιξη οι εργασίες επί του οδοστρώματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: