Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012

Απευθείας αναθέσεις (53.505 ευρώ) για έργο της ΔΕΥΑ Πέλλας που προχωρά με ρυθμό χελώνας

Πολλά ερωτηματικά εγείρονται από τις δύο αποφάσεις που έχει λάβει το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑ Πέλλας σχετικά με το έργο «Εγκατάσταση συστήματος τηλε-ελέγχου – τηλεχειρισμού για την παρακολούθηση ποιότητας και ποσότητας πόσιμου νερού Δήμου Πέλλας (SCADA)» προϋπολογισμού:650.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ ) (συνολικά: 799.500,00 ευρώ) που είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013. Το παραπάνω έργο για το οποίο έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν, κινδύνεψε να χαθεί λόγω καθυστερήσεων και κακής διαχείρισης της διαδικασίας από την προηγούμενη διοίκηση της Επιχείρησης. Τελικά μετά από σχετικό αίτημα.... της νέας διοίκησης πήρε παράταση για την διαδικασία υλοποίησης του, ωστόσο οι αποφάσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη διαδικασία εγείρουν πολλά ερωτηματικά. Για να δούμε λίγο μέσα από το ιστορικό τα ερωτηματικά αυτά. 
Πράξη 1η: Όταν κοινοποιήθηκε η απόφαση για την παράταση προκήρυξης και υλοποίησης του έργου το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Πέλλας πήρε απόφαση ανάθεσης της Μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης στην εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΜΗ ΕΠΕ με έδρα στην Πυλαία Θεσσαλονίκης με νόμιμο εκπρόσωπο τον Βαρνάβα Χριστοφόρου τ. Κωνσταντίνου έναντι του ποσού των 23.500,00 ευρώ επιπλέον ΦΠΑ 23% 5.405,00 ευρώ (σύνολο 28.905,00 ευρώ). Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 102/2011. Να υπενθυμίσουμε ότι για το έργο υπήρχε ολοκληρωμένη Μελέτη αφού είχε εγκριθεί η ένταξη του. Προφανώς για κάποιους λόγους η Μελέτη αυτή κρίθηκε ακατάλληλη. Κρατήστε το γεγονός ότι από τη συνεδρίαση αυτή απουσίαζε ο αντιπρόεδρος της Επιχείρησης Γιώργος Ανδρεάδης. Πράξη 2η: Προϋπόθεση για το φορέα υλοποίησης του έργου ήταν η Διαχειριστική Επάρκεια την οποία όμως δεν έχει η ΔΕΥΑ Πέλλας αφού στερείται Μηχανολόγου Μηχανικού. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε να συνάψει Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Πέλλας. Η σχετική απόφαση αναφέρει χαρακτηριστικά: Αποφασίζει Ομόφωνα 1.Δέχεται την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Πέλλας και του Δήμου Πέλλας για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία συστήματος για την παρακολούθηση ποιότητας – ποσότητας πόσιμου νερού του Δήμου Πέλλας» 2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Πέλλας, κ Ασλανίδη Απόστολο για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης, στην οποία και ορίζεται εκπρόσωπος της Δ.Ε.Υ.Α. Πέλλας. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 02/2012 Πράξη 3η: Αφού λοιπόν αποφασίστηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το δήμο Πέλλας που διαθέτει Διαχειριστική Επάρκεια και ενώ μια λογική εξέλιξη θα ήταν οι διαδικασίες να προχωρήσουν με πρωτοβουλία της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου Πέλλας, το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Πέλλας παίρνει απόφαση να αναθέσει έναντι ποσού 20.000,00 ευρώ επιπλέον ΦΠΑ 23% (4.600,00 ευρώ) συνολικά: 24.600,00 ευρώ σε ιδιώτη «την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε θέματα συστημάτων παρακολούθησης ποιότητας και ποσότητας πόσιμου νερού Δήμου Πέλλας» ώστε να υλοποιηθεί η πράξη «Συστήματα παρακολούθησης ποιότητας και ποσότητας πόσιμου νερού Δήμου Πέλλας» όπως αναφέρει ακριβώς η σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης. Μάλιστα την απόφαση απευθείας ανάθεση την δικαιολογεί επισημαίνοντας ότι «η ΤΥ της επιχείρησης δεν μπορεί να εκπληρώσει πλήρως της απαιτήσεις για την υλοποίηση της πράξης λόγω έλλειψης προσωπικού με την αντίστοιχη ειδικότητα όπως επίσης και η Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πέλλας όπως περιγράφεται στο έγγραφό της Διευθύντριας της ΤΥ του Δήμου». Σημειώστε ότι και από αυτή την συνεδρίαση απουσίαζε ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ Πέλλας Ανδρεάδης Γιώργος. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 22/2012 
Δηλαδή για να το κάνουμε πιο κατανοητό ο δήμος Πέλλας πλήρωσε ένα σεβαστό ποσό για εκπονήσει Μελέτη και να οργανώσει τις Υπηρεσίες του ώστε να αποκτήσει Διαχειριστική Επάρκεια και όταν χρειάστηκε να κάνει χρήση αυτής της Επάρκειας προς όφελος του δήμου για την υλοποίηση ενός έργου 800.000,00 ευρώ δηλώνει μέσω της Διευθύντριάς του αδυναμία. Η ΔΕΥΑ Πέλλας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης δύο φορές δαπάνησε για το συγκεκριμένο έργο ένα ποσό της τάξης των 53.505,00 ευρώ δηλαδή περίπου το 6,7% του συνολικού προϋπολογισμού. Τον έναν ανάδοχο της πρώτης ανάθεσης που επέλεξε ο πρόεδρος της Επιχείρησης τον γνωρίζουμε και πλέον περιμένουμε τον δεύτερο. Όσο για το έργο ελπίζουμε να υλοποιηθεί αν και καλό θα είναι να κρατάμε μικρό καλάθι … 

Περισσότερα ...

Μίσθωσαν αγροτική έκταση σε ιδιώτη… και μετά αντιλήφθηκαν ότι η έκταση δεν τους ανήκε.

Μέσα στις πολλές γκάφες και παραλήψεις που συμβαίνουν καθημερινά στη δημόσια διοίκηση ξεχωρίζει αυτή της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Πέλλας της οποίας προΐσταται ως πρόεδρος ο ίδιος ο δήμαρχος. Προσέξτε λοιπόν τι συνέβη. Μετά από δημοπρασία το Φεβρουάριο του 2012 ο δήμος Πέλλας προχώρησε στην εκμίσθωση αγροτικής έκτασης 6 στρεμμάτων σε ιδιώτη με προσφορά 21 ευρώ το στρέμμα για τέσσερα χρόνια. Ένα μήνα αργότερα ο πρόεδρος της αντίστοιχης τοπικής κοινότητας όπου βρίσκεται η παραπάνω έκταση προσκόμισε απόφαση....
της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, σύμφωνα με την οποία το παραπάνω αγροτεμάχιο παραχωρήθηκε το 2000 σε άλλο ιδιώτη και μάλιστα έχει εκδοθεί τίτλος κυριότητας. Μετά από αυτό η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Πέλλας συνεδρίασε εκ νέου και ακύρωσε την προηγούμενη απόφαση της. Η παρούσα απόφαση πήρε α.α. 118/2012 Βέβαια το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: Όταν ανακοινώνεται μια δημοπρασία δεν θα πρέπει πρώτα να διασφαλιστεί ότι οι προϋποθέσεις και οι όροι είναι καθαροί και αδιάβλητοι και το αντικείμενο της δημοπρασίας απαλλαγμένο από τυχόν βάρη και ιδιοκτησιακά κωλύματα; Καλό θα είναι τόσο οι υπηρεσιακοί όσο και οι πολιτικοί παράγοντες του δήμου που με ελαφρότητα βάζουν την υπογραφή τους να είναι περισσότερο προσεκτικοί … για να μην εκτίθενται! 

Περισσότερα ...

Πρωταθλήτριες Ελλάδος και φέτος οι Παγκορασίδες χάντμπολ του Μεγάλου Αλεξάνδρου Γιαννιτσών


Η παράδοση που θέλει τα τμήματα υποδομής του γυναικείου Χάντμπολ του Μεγάλου Αλεξάνδρου Γιαννιτσών συνεχίστηκε για μία ακόμη χρονιά αφού οι Παγκορασίδες του συλλόγου στέφθηκαν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά πρωταθλήτριες Ελλάδος. Η τελική φάση του πρωταθλήματος πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο Λουτρακίου στην Κόρινθο από το Σάββατο 23 έως και τη Δευτέρα 26 Ιουνίου και συμμετείχαν σε αυτό 12 ομάδες. Η ομάδα του Μ. Αλεξάνδρου Γιαννιτσών στο τελικό αντιμετώπισε τον Α.Ο.Δ. Κορυδαλλού και μετά από έναν συναρπαστικό αγώνα στον οποίο είχε σταθερά το προβάδισμα... πήρε τη νίκη με σκορ 21-19. Στον μικρό τελικό ο Φέρωνας επικράτησε 23-12 της Νέας Ιωνίας και πήρε το χάλκινο μετάλλιο. Στην ίδια διοργάνωση με το έπαθλο ήθους τιμήθηκε η ομάδα του Διγενή Ακρίτα, ενώ με αυτό του fair play η ομάδα των Χανίων.  
Η προπονήτρια του Μεγάλου Αλεξάνδρου Α. Αναστασίου σχολίασε: «Τα κορότσια ήταν καλά προετοιμασμένα. Τους βγήκε το παιχνίδι. Παιδιά είναι αυτό που αξίζει και μετράει είναι να περνάνε καλά και να ευχαριστιούνται το παιχνίδι. Το επίπεδο ήταν καλύτερο από άλλες χρονιές». 

Περισσότερα ...

Επίσκεψη φοιτητών – Αρχιτεκτονικής Σχολής Σαφράμπολης (Τουρκίας) στο δήμο Σκύδρας

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «Γέφυρα Φιλίας», της ανανέωσης των επαφών και της ενδυνάμωσης των σχέσεων μεταξύ των αδελφοποιημένων όλεωνΣκύδρας – Σαφραμπόλεως, αντιπροσωπεία της δεύτερης επισκέφθηκε το δήμο Σκύδρας το διήμερο της Τετάρτης 27 και Πέμπτης 28 Ιουνίου 2012. Επικεφαλής της αποστολής επτά φοιτητών της Αρχιτεκτονικής Σχολής Σαφραμπόλεως του Πανεπιστημίου Karabuk ήταν η καθηγήτρια Aysuh Ozkoze. Σκοπός τους ήταν η παρουσίαση από πλευράς των φοιτητών, ιδεών και σχεδίων.... σχετικών με την αναβάθμιση της πόλης της Σκύδρας και της ανάδειξης των ιστορικών και πολιτιστικών δεσμών που συνδέουν τις δύο πόλεις. Η παρουσίαση αφορούσε σχεδιαστικές μελέτες αρχιτεκτονικού, πολεοδομικού και κατασκευαστικού ενδιαφέροντος με επίκεντρο το Δημαρχείο, το Σιδηροδρομικό Σταθμό, την πλατεία και την οδό Σαφραμπόλεως αλλά και τις άλλες πλατείες της πόλης με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της πόλης, τη βελτίωση της εικόνας, της επισκεψιμότητας και της εμπορικότητας της. 

Περισσότερα ...

Η θεατρική επιθεώρηση «Τι Βουλή θα παραδώσεις μωρή;» στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών

Η ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α. Πέλλας σε συνεργασία με την «ΑΦΟΙ ΤΑΓΑΡΗ Ο.Ε» παρουσιάζει την Πέμπτη 5 Ιουλίου και ώρα: 9.30 μ.μ., στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών, την επιθεώρηση «τι Βουλή θα παραδώσεις μωρή;» Η Άννα Παναγιωτοπoύλου, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου, η Χρύσα Ρώπα, ο Αντώνης Καφετζόπουλος, ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, ο Παντελής Καναράκης και ο Γιώργος Γαλίτης δηλώνουν αγανακτισμένοι και αποφασισμένοι να κινητοποιήσουν, σε πανελλαδικό επίπεδο, όλους τους Έλληνες με γέλια, γέλια, γέλια, μπρίο και τρελό κέφι!... Συμμετέχουν: η Άννα Μονογιού, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, ο Γιώργος Τσούρμας, η Κατερίνα Δημάδη. Τιμές εισιτηρίων: 17 ευρώ, 12 ευρώ (φοιτητικό, παιδικό, τρίτη ηλικία, άνεργοι). Πληροφορίες στο τηλ: 23820-84381

Περισσότερα ...

Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012

Λήγει αύριο η κατάθεση αιτήσεων για πρόσληψη εργατών καθαριότητας και πρασίνου (2μηνη σύμβαση) στο δήμο Πέλλας

Μετά από σχετική απόφαση που έλαβε το δημοτικό συμβούλιο ο δήμος Πέλλας προχωρά στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου. Συγκεκριμένα και θα προσληφθούν δώδεκα (12) εργάτες καθαριότητας και οκτώ (8) εργάτες πρασίνου. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και αύριο Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012 στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος Πέλλας (Εθνικής Αντίστασης & Χατζηδημητρίου γωνία, Γιαννιτσά, αρμόδια κα Παπαμιχαήλ Μαρία.

Περισσότερα ...

Τα έχωσε στο δήμαρχο… στον Καλαφάτη και δήλωσε αισιόδοξος για το μέλλον της ομάδας ο πρόεδρος της ΠΑΕ Αναγέννηση Γιαννιτσών

Άστραψε και βρόντηξε κατά αυτών που παίζουν με το όνομα και το μέλλον της Αναγέννησης, ο πρόεδρος της ομάδος Απόστολος Καραογλανίδης στη συνάντηση με τα μέλη της ΠΑΕ παρουσία δημοσιογράφων. Η συνάντηση που είχε ενημερωτικό χαρακτήρα πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα πληροφόρησης Νέων στο Πνευματικό Κέντρο Γιαννιτσών την Τετάρτη το απόγευμα παρουσία 30 περίπου μελών του Συλλόγου. Στο ξεκίνημα της ομιλία του αναφέρθηκε στο πρόβλημα που υπάρχει με τον πρώην παράγοντα της ομάδος Χρήστο Καλαφάτη ο οποίος εμφανίζεται με επίσημη απόφαση να διεκδικεί 110.000 ευρώ και ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκαλέσει την έκπτωση της εγγυητικής επιστολής που έχει καταθέσει η ομάδα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού γεγονός που επιφέρει μεγάλα προβλήματα στην ομάδα....
Στη συνέχεια επέρριψε ευθύνες στην προηγούμενη διοίκηση για το οικονομικό άνοιγμα που άφησε ενώ ανέφερε ότι έχουν πληρωθεί 110.000 ευρώ σε παλιές οφειλές σε παίκτες που κατέθεσαν προσφυγή. Μάλιστα έδωσε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, αυτό του Κελπέκη που πληρώθηκε 65.000 ευρώ για συμβόλαιο 18 μηνών και απαίτησε 1.500 ευρώ για τόκους καθυστέρησης. Όσον αφορά την περσινή χρονιά τόνισε ότι τα έσοδα ήταν περιορισμένα και έφτασαν τις 160.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Αντίστοιχα οι οφειλές μόνο προς το ΙΚΑ ανέρχονται στις 105.000 ευρώ και υπάγονται σε ρύθμιση που λήγει αύριο Παρασκευή. Σημείωσε ως θετικό το γεγονός ότι η ομάδα λειτούργησε με χαμηλά συμβόλαια παικτών, ενώ ευχαρίστησε τον προπονητή Σπύρο Μπαξεβάνο για την προσφορά του στο στήσιμο και την καλή πορεία της ομάδος καθώς και τον Δημήτρη Τομπάζη που ανέλαβε σε ια δύσκολη περίοδο την ομάδα και κατάφερε να την κρατήσει στην κατηγορία. Παράλληλα ευχαρίστησε και όλους όσους συνεργάστηκαν με τους προπονητές στο διάστημα της χρονιάς. Χαρακτήρισε το νέο πρωτάθλημα πολύ δυνατό, με πολύ δημοφιλείς και ισχυρές ομάδες ενώ έδωσε βάση στην προσπάθεια να έλθει ξανά ο κόσμος και ειδικά οι νέοι στο γήπεδο, πράγμα που απαιτεί ένα σχεδιασμό που γίνεται ήδη. Προανήγγειλε συναντήσεις με οικονομικούς παράγοντες προβλέποντας ότι στο ποδοσφαιρικό περιβάλλον που διαμορφώνεται η μοναδική ομάδα που θα επιβιώσει στο νομό είναι η Αναγέννηση Γιαννιτσών. Σημείωσε πως η χορηγία της κρατικής τηλεόρασης που θα μεταδίδει τους αγώνες της Football League και η χορηγία του ΟΠΑΠ που έχει κλείσει για τη φετινή περίοδο θα επιφέρουν αυξημένα έσοδα στις ομάδες. Βέβαια και οι υποχρεώσεις είναι αυξημένες αφού για τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα απαιτείται Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα και τακτοποίηση των προσφυγών όσων παικτών έχουν επιλέξει αυτή την τακτική. Σχετικά με το δήμο Γιαννιτσών και το δήμαρχο Πέλλας τον κάλεσε έστω και την ύστατη στιγμή μια ημέρα δηλαδή πριν λήξει η ρύθμιση του ΙΚΑ να ανταποκριθεί στη δημόσια δέσμευσή του για καταβολή κάποιων δόσεων όπως είχε συμφωνηθεί. «Δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ τους τελευταίους 18 μήνες από το δήμο Πέλλας..» σημείωσε με νόημα και υπογράμμισε την κακή κατάσταση του αγωνιστικού χώρου στο δημοτικό στάδιο Γιαννιτσών καταγγέλλοντας την αδιαφορία του αρμόδιου αντιδημάρχου αλλά και του δημάρχου Πέλλας. «Θέλουμε τη Δημοτική δίπλα μας αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει ανταπόκριση..» δήλωσε με έμφαση εκφράζοντας την απογοήτευση του για τη στάση αυτή. Αναφέρθηκε επίσης στη βοήθεια που παρείχαν στην ομάδα ο Σπύρος Δελιορίδης και ο Στέφανος Κασίδης καταβάλλοντας χρήματα για να καλυφθούν επείγουσες υποχρεώσεις, ώστε η ομάδα να πάρει την άδεια συμμετοχής στο πρωτάθλημα. Σχετικά με το νέο σχεδιασμό για την νέα αγωνιστική περίοδο σημείωσε ότι επιλέχθηκε ένα προπονητής που δεν κατάγεται από την περιοχή γεγονός που θα βοηθήσει στη δημιουργία καλού κλίματος στα αποδυτήρια, ενώ τόνισε ότι ο προπονητής χαίρει εκτίμησης από τον ποδοσφαιρικό κόσμο της ευρύτερης περιοχής. Σχετικά με το υλικό της ομάδος σημείωσε ότι θα παραμείνει ένας κορμός 12 έως 15 παικτών από την περσινή ομάδα που θα πλαισιωθούν με 3 η 4 έμπειρους παίκτες που θα αγοραστούν ενώ το έμψυχο δυναμικό της ομάδος που θα αποτελείται από 25 παίκτες θα καλυφθεί από ταλέντα της περιοχής που θα επιλεγούν στην περίοδο της προετοιμασίας, Η προετοιμασία θα ξεκινήσει στις 10 Ιουλίου στο γήπεδο του Νέου Μυλοτόπου όπου και θα γίνουν οι δομικές νέων παικτών. Στη συνέχεια η ομάδα θα μεταβεί ή στο Αθλητικό Κέντρο στο Bansko της Βουλγαρίας ή στο αντίστοιχο στον Άγιο Αθανάσιο για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας όπου θα δώσει και τα πρώτα φιλικά παιχνίδια. Στο σημείο αυτό ζήτησε από τους φιλάθλους της περιοχής και ειδικά της πόλης να στηρίξουν την ομάδα και ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια διαρκείας θα αρχίσουν να διατίθενται σύντομα σε πολύ προσιτές τιμές. Μάλιστα σημείωσε ότι μπορούν οι επιχειρηματίες της πόλης με το ποσό των 500 και 700 ευρώ να διαφημιστούν στις πινακίδες του Σταδίου που είναι σημαντικό, αφού θα υπάρχει και τηλεοπτική κάλυψη σε εθνικό δίκτυο. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΑΕ Αναγέννηση Γιαννιτσών Απόστολος Καραογλανίδης δεσμεύτηκε να αναφερθεί με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στα ζητήματα της ομάδος σε μια προγραμματισμένη Γενική Συνέλευση όπου και θα παρουσιαστεί το νέο Δ.Σ. της ομάδος. 

Περισσότερα ...

Εκτόξευση των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων καταγράφεται μέσω του Τελωνείου Σκύδρας

Παρά την συνεχιζόμενη ύφεση και την κατακόρυφη πτώση όλων των δεικτών της οικονομίας, όπως δείχνουν τα στοιχεία των εξαγωγών, η Πέλλα ακολουθεί αντίστροφη πορεία από την υπόλοιπη Ελλάδα, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του ελλείμματος στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών και στην καταπολέμηση της ύφεσης που μαστίζει τη χώρα μας. Προς την κατεύθυνση αυτή, το τελωνείο Σκύδρας, συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στις εξαγωγές, τις περισσότερες ώρες του εικοσιτετραώρου, πέρα από το ωράριο εργασίας και την φημολογούμενη ως κακή δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία....
Το τελωνείο Σκύδρας βρίσκεται στην «καρδιά» της παραγωγής και των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Τυχόν σκέψη για μετακίνηση αυτού, θα επιφέρει στα εξαγώγιμα εμπορεύματα πρόσθετο χρηματικό κόστος, αύξηση του χρόνου διακίνησης και γενικότερα μείωση της ανταγωνιστικότητας. Για να συνεχιστεί όμως αυτή η πορεία, θα πρέπει να συμβάλουν αποτελεσματικά στη διαδικασία οι εμπλεκόμενοι: παραγωγοί, έμποροι, φορείς και υπηρεσίες (παραγωγή, συγκομιδή, εμπορία, διαλογή, συσκευασία, προώθηση, μεταφορά, διάθεση Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν σύμφωνα με τη σχετική μελέτη είναι:
 1. Οι εξαγωγές από την περιφερειακή ενότητα Πέλλας, σε σχετικά φυσιολογικές διεθνείς οικονομικές συνθήκες, αυξάνονται σταθερά, ανεξάρτητα από την γενικότερη οικονομική πορεία της Ελλάδας και ανεξάρτητα αν η πορεία της ελληνικής οικονομίας είναι θετική ή αρνητική. 2. Οι εξαγωγές δεν παρουσιάζουν πάντα σταθερή ανοδική πορεία. Αυτό οφείλεται κυρίως, στη φύση των εξαγόμενων εμπορευμάτων, στην μη εδραίωση των ελληνικών αγροτικών προϊόντων στις νέες αγορές, στα διάφορα προβλήματα διοικητικής οργάνωσης των επιχειρήσεων και του ελληνικού κράτους, στα προβλήματα μεταφοράς και προώθησης, στις καιρικές συνθήκες και ενδεχομένως στην εκάστοτε ελληνική ή διεθνή οικονομική κατάσταση. 3. Τα έτη 2007 και 2008 λόγω παγκόσμιας οικονομικής κρίσης οι εξαγωγές παρουσίαζαν συνεχόμενη πτώση, ενώ με την έναρξη της ελληνικής οικονομικής κρίσης, άρχισαν να αυξάνονται και οι εξαγωγές. 4. Η αξία και η ποσότητα των εξαγόμενων εμπορευμάτων προς τη Ρωσία διπλασιάστηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2012 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011. 5. Από την έναρξη της τρέχουσας εξαγωγικής περιόδου μέχρι 17-6-12 εξήχθησαν προς τη Ρωσία 2.034.757 κιλά ροδάκινα αξίας 2.361.556 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2011 εξήχθησαν 412.246 κιλά ροδάκινα αξίας 488.384 ευρώ. Περίπου ανάλογη είναι και η αύξηση των εξαγωγών προς τις υπόλοιπες τρίτες χώρες. Οι εξαγωγές των ροδάκινων την τρέχουσα εξαγωγική περίοδο σχεδόν τετραπλασιάστηκαν σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011, στην δε περίοδο αυτή (2011) οι εξαγωγές ήταν διπλάσιες αυτών του 2010. 6. Ελλοχεύει ο κίνδυνος, την ανοδική αυτή πορεία να ανακόψει η έλλειψη αδειών που χορηγεί το ελληνικό Υπουργείο Μεταφορών στα ρώσικα φορτηγά αυτοκίνητα, σε εφαρμογή σχετικού πρωτοκόλλου διμερούς συμφωνίας. 7. Το 2009 οι εξαγωγές των ροδάκινων παρουσίασαν μεγάλη πτώση, λόγω μειωμένης παραγωγής από καιρικά φαινόμενα. 8. Στην πενταετία, το τελικό αποτέλεσμα των εξαγωγικών δεικτών είναι θετικό. 9. Αναπτύσσεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η εξαγωγική δραστηριότητα αγροτικών προϊόντων που παράγονται σε άλλες περιφερειακές ενότητες της χώρας τα οποία εμπορεύονται επιχειρηματίες εγκατεστημένοι στην περιφερειακή ενότητα Πέλλας, όπως πορτοκάλια, ακτινίδια, φράουλες, κλπ. 10. Διενεργούνται κάθε χρόνο, μόνο για τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες, περισσότερα από 7.000 δρομολόγια διεθνών μεταφορών ή εθνικών μεταφορών όταν τα εμπορεύματα εξάγονται δια θαλάσσης. 11. Μέσω του τελωνείου Σκύδρας, διέρχονται περισσότερα από 10.000 φορτηγά αυτοκίνητα κάθε χρόνο που μεταφέρουν εισαγόμενα ή εξαγόμενα εμπορεύματα καθώς και φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν εμπορεύματα προς χώρες της Ε.Ε. και σφραγίζονται από το τελωνείο για τη μεταφορά των εμπορευμάτων μέσω τρίτων χωρών.

Περισσότερα ...

Αντιδήμαρχο με ύποπτες καταθέσεις 3 εκ ευρώ εντόπισαν έλεγχοι του ΣΔΟΕ

Λαυράκι προέκυψε μετά από την απόφαση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, να διεξαγάγει ελέγχους «πόθεν έσχες» σε 500 πολιτικά πρόσωπα όχι μόνο της κεντρικής πολιτικής σκηνής αλλά και της αυτοδιοίκησης, δηλαδή δημάρχους και αντιδημάρχους. Ήδη με το καλημέρα σε λογαριασμό αντιδημάρχου σε πόλη της Στερεάς Ελλάδας, εντοπίστηκε ποσό 3 εκ. ευρώ το οποίο δεν δικαιολογείται με βάση τα εισοδήματά του. Βέβαια ο ίδιος δηλώνει ότι υπάρχει λάθος και το ποσό δεν είναι αυτό, αλλά οι ελεγκτές μάλλον πείθουν περισσότερο. Είναι καιρός λοιπόν να μάθουμε πόσοι και ποιοι εκμεταλλεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια, τη θέση τους στην οποία εμείς τους τοποθετήσαμε με την ψήφο μας και πλούτισαν με δόλιο τρόπο σε βάρος του λαού και της χώρας

Περισσότερα ...

Στο έλεος της αδιαφορίας και της εγκατάλειψης οι εγκαταστάσεις στο Λουδία

Εικόνα εγκατάλειψης παρουσιάζουν οι εγκαταστάσεις στο Λουδία ποταμό γεγονός που δεν τιμά καθόλου όλους όσους έχουν την ευθύνη για τη συντήρηση αλά και την αναβάθμισή τους. Το κτίριο όπου επρόκειτο να φιλοξενηθούν περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές δράσεις δείχνει έντονα σημάδια φθοράς, ενώ οι υπαίθριες κατασκευές όπως τα παγκάκια, οι κερκίδες, και οι υπόλοιπες ξύλινες κατασκευές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν πλέον επικίνδυνες. Βέβαια είναι κάτι περισσότερο από εμφανής η απουσία φροντίδας για το πράσινο στην όχθη του ποταμού και ειδικά στο χώρο όπου βρίσκονται τα προκατασκευασμένα σπιτάκια που φιλοξενούν κωπηλάτες αθλητές...
ακόμη και από το εξωτερικό για την προετοιμασία τους στον υγρό στίβο του Λουδία. Το έργο αυτό που το είχε οραματιστεί ο Αντώνης Βασιλειάδης, το υλοποίησε ο Στέλιος Βαμβίνης, και το συντήρησε ο Νίκος Παπανικολάου φαίνεται ότι εγκαταλείπεται με προκλητικό τρόπο από τη νέα δημοτική Αρχή. Όλοι αυτοί που έχουν την ευθύνη συντήρησης και αναβάθμισης των αθλητικών χώρων και των χώρων πρασίνου και αναψυχής του δήμου Πέλλας, επιτέλους ας εγκαταλείψουν τη λογική των εξυπηρετήσεων και ας ασχοληθούν με την ουσία των υποχρεώσεων τους που είναι και οι πραγματικές ανάγκες των δημοτών. 

Περισσότερα ...

Σήμερα ορκίζονται οι νέοι βουλευτές και συγκροτείται σε Σώμα η νέα βουλή

Συγκροτείται σήμερα σε Σώμα η νέα Βουλή με την ορκωμοσία, στις 11 το πρωί, των 300 βουλευτών που εξελέγησαν στις εκλογές της 17ης Ιουνίου. Της συνεδρίασης θα προεδρεύσει ο πρώτος αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Τραγάκης. Σύμφωνα με το Σύνταγμα μέσα σε 15 ημέρες από την ορκωμοσία του πρωθυπουργού, η κυβέρνηση υποχρεούται να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής. Η σχετική ψηφοφορία αναμένεται να ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα της 6ης Ιουλίου. Εν τω μεταξύ, αύριο Παρασκευή θα διεξαχθεί η μυστική ψηφοφορία για την εκλογή του νέου προέδρου της Βουλής. Υπενθυμίζεται ότι για τη θέση του προέδρου...
η ΝΔ προτείνει τον κ. Ευάγγελο Μεϊμαράκη. Προς επίλυση παραμένει το θέμα του ζ΄ αντιπροέδρου ο οποίος προέρχεται από την τέταρτη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα της αντιπολίτευσης, δηλαδή τη Χρυσή Αυγή. Για την εκλογή του προέδρου απαιτείται η πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών -τουλάχιστον 151 ψήφοι. Αν κανένα πρόσωπο δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους και εκλέγεται αυτός που έλαβε τις περισσότερες ψήφους (σχετική πλειοψηφία). Σύμφωνα με τον κανονισμό, δεν επιτρέπεται να υπάρχουν επίσημες υποψηφιότητες και δεν γίνεται συζήτηση πριν από την ψηφοφορία. Παράλληλα, την Παρασκευή το απόγευμα θα διεξαχθεί νέα μυστική ψηφοφορία για την εκλογή επτά αντιπροέδρων, τριών κοσμητόρων και έξι γραμματέων. Οι τρεις πρώτοι αντιπρόεδροι προέρχονται από το πρώτο σε δύναμη κόμμα (ΝΔ) και οι υπόλοιποι τέσσερις προέρχονται από τα επόμενα σε δύναμη κόμματα Πηγή: www.naftemporiki.gr 

Περισσότερα ...

Σεμινάριο για μελισσοκόμους στη Σκύδρα

Για τα μελισσοκομικά φυτά - τροφοδοσία των μελισσοσμηνών καθώς και για την βασιλοτροφία - παραγωγή βασιλικού πολτού θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να μάθουν επαγγελματίες και ερασιτέχνες Μελισσοκόμοι της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας. Επιπλέον θα εκπαιδευτούν στις μεθόδους αντιμετώπισης των κυριότερων εχθρών και ασθενειών των μελισσών, μέσω της ταχύρρυθμης εκπαίδευσης που θα υλοποιήσει ο ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας. Η εκπαίδευση θα είναι τριήμερη από Δευτέρα 9 Ιιουλίου έως Τετάρτη 11 Ιουλίου 2012, συνολικής διάρκειας 15 ωρών και θα πραγματοποιηθεί πρωινές ώρες 9 π.μ. έως 2 μ.μ....
Η ταχύρρυθμη εκπαίδευση θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού στο 2ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Μαυροβούνι - Έδεσσας. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους γεωπόνους του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας Σιδηρόπουλο Μιχαήλ και Θεοχαρόπουλο Ιωάννη στο τηλ. 2381089483. 

Περισσότερα ...

Επιστολή του αντιπεριφερειάρχη Πέλλας στον υπουργό Ανάπτυξης για τις εξαγωγές νωπών φρούτων

Επείγουσα επιστολή απέστειλε ο αντιπεριφερειάρχης Πέλλας Θεόδωρος Θεοδωρίδης στον υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών προκειμένου να χορηγηθούν επιπλέον διμερείς άδειες και άδειες τρίτων χωρών για τη μεταφορά νωπών αγροτικών προϊόντων. Οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων από την Πέλλα παρουσιάζουν σημαντική αύξηση ενώ, ειδικότερα, οι εξαγωγές ροδάκινων έχουν υπερτριπλασιαστεί από το 2010. Όπως δείχνουν τα στοιχεία από το Τελωνείο Σκύδρας, διαφαίνεται ότι θα υπάρξει έλλειψη διμερών αδειών... σε φορτηγά αυτοκίνητα τα οποία μεταφέρουν ελληνικά αγροτικά προϊόντα με προορισμό τη Ρωσία και για το λόγο αυτό το αρμόδιο υπουργείο θα πρέπει να προχωρήσει στην ρύθμιση του θέματος με την έκδοση επιπλέον αδειών.

Περισσότερα ...

Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012

Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθορίων περιοχών. - Η πρώτη παραβίαση της προγραμματικής συμφωνίας της νέας κυβέρνησης;

Του Θωμά Μπαχαράκη, Εκπαιδευτικού 
Η υπηρεσιακή κυβέρνηση που πριν λίγες μέρες έδωσε τη θέση της στην κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ, με το πρόσχημα της θέσπισης ενιαίων κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών, ξεκίνησε προσπάθεια περιορισμού του αριθμού των περιοχών αυτών με σκοπό τη δραστική μείωση του αριθμού των δικαιούχων. Με εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ζητήθηκε από τους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων αιτιολογημένη πρόταση για πόλεις ή χωριά και μάλιστα....
με …σειρά προτεραιότητας, ως προς την αναγκαιότητα χορήγησης του επιδόματος, σύμφωνα με τρία νέα κριτήρια τα οποία επιβάλλονται χωρίς καν να αιτιολογηθούν. Ούτε κουβέντα για διάλογο με τους ενδιαφερόμενους. Με απροκάλυπτα αυθαίρετο τρόπο θεσπίζονται κριτήρια ασαφή, που κινούνται στη λογική του «διαίρει και βασίλευε». Κριτήρια που έχουν έναν κοινό παρονομαστή: τη μείωση του εισοδήματος των εργαζομένων. Στην προγραμματική συμφωνία της νέας κυβέρνησης δηλώνεται με σαφήνεια ότι δεν θα γίνει καμία επί πλέον περικοπή μισθών και συντάξεων. Ο τελικός δημοσιονομικός στόχος μπορεί να επιτευχθεί με την περιστολή της σπατάλης και τη στοχευμένη καταπολέμηση της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας. Η κυβέρνηση αν πραγματικά ενδιαφέρεται για τη θέσπιση ενιαίων κριτηρίων θα πρέπει να συμπεριλάβει και άλλες περιοχές στο χαρακτηρισμό. Και η παραμικρή μείωση του αριθμού των δικαιούχων του επιδόματος συνιστά παραβίαση της προγραμματικής συμφωνίας της κυβέρνησης και θέτει θέμα αξιοπιστίας. 

Περισσότερα ...

Η Σκηνή του Εδεσσαϊκό Θεάτρου πάει… Κατερίνη

Η Κεντρική Σκηνή του Εδεσσαϊκού Θεάτρου ταξιδεύει στην Κατερίνη για μία και μοναδική παράσταση. Παρουσιάζει το έργο «Παγωτό μες το χειμώνα» του Mino Bellei, την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012 και ώρα 9:30μ.μ. στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Κατερίνης. Το έργο διαδραματίζεται στην Ιταλία, την δεκαετία του ’80.. Πρόκειται για μια φαρσοκωμωδία η οποία βασίζεται στον χαρακτήρα των ηρώων, του Ρουτζέρο (Παναγιώτης Γαρτσιώνης), της Λάουρα –(Κατερίνα Γαλανού ), του Μικέλε (Χρήστος Χατζής) και της Άνναρόσα –(Σοφία Πετρίδου). Στο έργο διαδραματίζεται ένα αιώνιο παιχνίδι....
 Το παιχνίδι των σχέσεων των δύο φύλων. Τέσσερις άνθρωποι, διαφορετικοί μεταξύ τους, συνυπάρχουν. Δύο ζευγάρια, αντίθετων χαρακτήρων, συμβιώνουν. Οι διαφορετικότητες των δύο φύλλων έρχονται σε συγκρούσεις. Συμμαχίες και αντιπαλότητες. Συνεργασίες και παγίδες. Συγκυβερνήσεις και αντιπολιτεύσεις. Όλα όμως δείχνουν την ανάγκη για επικοινωνία μεταξύ τους. Όλα τους τα παιχνίδια καταλήγουν πως τελικά ο ένας χρειάζεται, συμπληρώνει τον άλλον. Αρκεί να μη φοβόμαστε τις αλήθειες μας. Αρκεί να μην κρύβουμε το αληθινό εγώ μας. Όσο πιο γρήγορα ρίξουμε στις σχέσεις μας τις μάσκες και δείξουμε το δικό μας πρόσωπο στους συντρόφους μας, τόσο πιο γρήγορα θα φτάσουμε σε ποιοτική συνύπαρξη.

Περισσότερα ...

Διήμερο σεμινάριο προπονητών Αντισφαίρισης, στην Αριδαία

Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Αριδαίας και η Γ΄ Ένωση Σωματείων Αντισφαίρισης Κεντροδυτικής Μακεδονίας υπό την αιγίδα της Ε.Φ.Ο.Α. διοργανώνουν σεμινάριο προπονητών. Το σεμινάριο ανήκει στο τρίτο στάδιο σεμιναρίων του προγράμματος επιμόρφωσης προπονητών της ΕΦΟΑ. Το θέμα του σεμιναρίου αναφέρεται στον εξειδικευμένο τομέα της προπονητικής που αφορά την ανάπτυξη των παικτών στις αγωνιστικές ηλικίες 11 έως 14 ετών. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Αριδαία το Σάββατο 30 Ιουνίου και την Κυριακή 1 Ιουνίου 2012, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Αντισφαίρισης Αριδαίας.... και μπορεί να το παρακολουθήσει όποιος προπονητής αντισφαίρισης, καθηγητής και φοιτητής φυσικής αγωγής επιθυμεί. Ομιλητές του σεμιναρίου θα είναι οι εκπαιδευμένοι Tutor από την I.T.F., κ. Γεώργιος Παπαχατζής και Μάνος Μουλιανιτάκης. Το δικαίωμα συμμετοχής για την παρακολούθηση του σεμιναρίου ορίζεται 40,00 ευρώ, ενώ για τους φοιτητές των ΤΕΦΑΑ ορίζεται στα 30,00 ευρώ. Οργανωτικός υπεύθυνος σεμιναρίου : Κος Τσαρκνιάς Πέτρος τηλ. 6976 869741

Περισσότερα ...

Η καλοκαιρινή γιορτή του ΚΔΑΠ Γιαννιτσών

Πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες η παιδική γιορτή του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Γιαννιτσών, της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π., στο προαύλιο του 3ου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού. Στην έναρξη της γιορτής προλόγισε μαθητής του ΚΔΑΠ, ενώ ακολούθησαν οι ευχάριστες και δημιουργικές δραστηριότητες ως αργά το απόγευμα στον χώρο του παιδικού σταθμού. Διαδοχικά και μέχρι την λήξη της γιορτής παρουσιάστηκε η παράσταση του θεατρικού έργου «οι Βάτραχοι» του Αριστοφάνη, όπου τα παιδιά με αυτόχειρες κατασκευές επιμελήθηκαν με φαντασία...
την μεταμφίεσή τους και την σκηνική παρουσίαση του έργου.Ακολούθησαν ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί, οι οποίοι διδάχθηκαν με θέληση και επιμονή στο τμήμα κατά τις φετινές συναντήσεις των παιδιών- μικρών και μεγαλύτερων. Στην συνέχεια παρέλαβαν την αυτοκατασκευή τους από χαλκό, το αντικείμενο της οποίας ήταν μια υπέροχη καλοκαιρινή παράσταση, η οποία έχει κοσμήσει τους προσωπικούς χώρους των παιδιών. Κατά την λήξη της όμορφης ημέρας τα παιδιά απόλαυσαν απίθανα εδέσματα τα οποία προσέφεραν οι γονείς, καθώς επίσης ανταμείφθηκαν με την νοστιμιά των ζεστών ψητών στα οποία δεν αντιστάθηκε κανένα. Ακολούθησαν εμψυχωτικά κατευθυνόμενα παιχνίδια από την Αρχαία Ελλάδα, καθώς επίσης και ατελείωτο παιχνίδι των μικρών παιδιών, υπό το βλέμμα των μεγάλων που και αυτοί απολάμβαναν ένα ξέγνοιαστο απόγευμα με παρέα. Το σχολικό έτος του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Γιαννιτσών, λήγει στα τέλη Ιουλίου. Ως τότε θα φιλοξενούνται τα ήδη εγγεγραμμένα παιδιά. Καλό καλοκαίρι!! 

Περισσότερα ...

Tο έργο – σταθμός, του Ιάκωβου Καμπανέλλη, «Το Μεγάλο μας Τσίρκο» στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών


Η ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α. Πέλλας, σε συνεργασία με το Κ.Θ.Β.Ε. και το θέατρο «ΑΚΡΟΠΟΛ», παρουσιάζει την Παρασκευή 29 Ιουνίου και ώρα: 9.30μ.μ., στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών, το έργο – σταθμός, του Ιάκωβου Καμπανέλλη, «Το Μεγάλο μας Τσίρκο». Το ανέβασμα του εμβληματικού έργου του Ιάκωβου Καμπανέλλη «Το Μεγάλο μας Τσίρκο», που θεωρήθηκε «σταθμός» όχι μόνο για το νεοελληνικό θέατρο, αλλά και για τη σύγχρονη κοινωνική και πολιτική Ελληνική ιστορία, αποτελεί από μόνο του γεγονός!...
Κι αυτό, διότι «Το Μεγάλο μας Τσίρκο», διατρέχει όλες τις σημαντικές στιγμές της σύγχρονης Ελλάδας Τριάντα εννέα χρόνια μετά την πρώτη του παρουσίαση, το καλοκαίρι του ΄73 (λίγο πριν διακόψει τις παραστάσεις του το δικτατορικό καθεστώς), αλλά και πολλά χρόνια μετά την θριαμβευτική του πορεία στο τότε «Θέατρο Ακροπόλ», ο Σωτήρης Χατζάκης προσεγγίζει με σεβασμό και τη δική του ιδιαίτερη κι έμπειρη σκηνοθετική ματιά, το έργο που καταχωρήθηκε στη ψυχή κάθε σύγχρονου Έλληνα σαν κάτι απόλυτα «δικό του». O Σταύρος Ξαρχάκος, ο σπουδαίος συνθέτης και μουσικός που οι μουσικές του χαρακτήρισαν εκείνη τη πρώτη παράσταση του ΄73 με τους Τζένη Καρέζη, Κώστα Καζάκο, Διονύση Παπαγιαννόπουλο, Χρήστο Καλαβρούζο, Τίμο Περλέγκα και τον Νίκο Ξυλούρη στο τραγούδι, θα είναι ο ίδιος παρών στη σκηνή διευθύνοντας την 10μελή του ορχήστρα, ενώ το κοινό θα παρακολουθεί τους τωρινούς πρωταγωνιστές Γιώργο Αρμένη, Τάσο Νούσια, Μαρίνα Ασλάνογλου και τον Ζαχαρία Καρούνη στο τραγούδι. Τιμή Εισιτηρίου: Γενική Είσοδος 20 ευρώ, Φοιτητικό 15 ευρώ, Άνεργοι με κάρτα ανεργίας 10 ευρώ. 

Περισσότερα ...

Εκδηλώσεις στο 1ο δημοτικό σχολείο Γιαννιτσών από το Σύλλογο Ανατολικής Ρωμυλίας

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Ανατολική Ρωμυλία» Καρυωτών Γιαννιτσών με αφορμή τον εορτασμό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου διοργανώνει την Παρασκευή 29 Ιουνίου και ώρα 9:00 μ.μ. στον αύλειο ΄χωρο του 1ου δημοτικού σχολείου, πανηγυρικές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή χορευτικών τμημάτων από τον διοργανωτή Σύλλογο καθώς και των Πολιτιστικών συλλόγων Ξυλαγάνης Ροδόπης, Ανατολικορωμυλιωτών Πιερίας, ενώ θα χορέψει και τμήμα των Ενοριακών Συνάξεων Αγίου Γεωργίου Γιαννιτσών....
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι για όλους. Άλλωστε όπως λένε οι διοργανωτές «Είναι Ελληνική παράδοση πάντοτε στις μεγάλες γιορτές να γίνονται τα μεγάλα πανηγύρια.

Περισσότερα ...

Αντιπυρική προστασία σε συνεργασία με την εθελοντική ομάδα ΕΔΟΜΑΚ, στο δήμο Σκύδρας


Με ανακοίνωσή του ο δήμος Σκύδρας κάνει γνωστό το νέο πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος και πυρασφάλειας που υλοποιεί με την εθελοντική ομάδα του δήμου. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
Μετά από τα θετικά αποτελέσματα που είχαν οι περιπολίες και η συνεργασία της εθελοντικής ομάδας Ε.Δ.Ο.Μ.Α.Κ. με τις υπηρεσίες του δήμου μας τη θερινή περίοδο του 2011 για την πυρασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος, αποφασίσθηκε από κοινού να καταρτισθεί νέο πρόγραμμα...
πυροπροστασίας και για την τρέχουσα θερινή περίοδο, αρχής γενομένης από την 25-6-2012 έως την 30-9-2012 με τις παρακάτω επισημάνσεις: Θα διεξάγονται καθημερινές απογευματινές περιπολίες από μέλη της ΕΔΟΜΑΚ με το ειδικό πυροσβεστικό όχημα του Δήμου μας, βάση προγράμματος, σε όλες τις Τ. Κοινότητες του Δήμου μας, για την προστασία των δημοτικών εκτάσεων από πυρκαγιές. Το ίδιο χρονικό διάστημα θα τίθενται σε υπηρεσία επιφυλακής και υπάλληλοι του Δήμου μας, προκειμένου να συνδράμουν όποτε και αν χρειασθεί τους εθελοντές της ΕΔΟΜΑΚ με ταυτόχρονη παραχώρηση-χρήση τεχνικών και μεταφορικών μέσων. Τα μέλη της ΕΔΟΜΑΚ παράλληλα με τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν εθελοντικά θα ενημερώνουν τους δημότες μας με φυλλάδια, για τους τρόπους προστασίας του περιβάλλοντος και την αποφυγή πυρκαγιών. Θα ελέγχουν-περιπολούν όλους τους κοινόχρηστους χώρους και θα ενημερώνουν την επιτροπή ελέγχου-προστίμων του Δήμου μας για τυχόν παραβάτες που παραβιάζουν τον κανονισμό καθαριότητας και θέτουν σε κίνδυνο το περιβάλλον. Έπειτα από τα παραπάνω παρακαλούμε τους Δημότες μας για την έγκαιρη ενημέρωση της Υπηρεσίας του Δήμου μας σε περιπτώσεις επειγουσών αναγκών ( 6971501690 Προϊστάμενος περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας Καρυπίδης Βασίλειος) ή στα τηλέφωνα: 6984618991 αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Κερμανίδης Κ, 6984618989 αντιδήμαρχος Καθαριότητας Κωστόπουλος Κ., 6980833765 πρόεδρος ΕΔΟΜΑΚ Κωνσταντινίδης Ιάκωβος. Οι ανωτέρω θα διαχειρίζονται σε πρώτη φάση τις έκτακτες περιπτώσεις και θα συντονίζουν τις όλες ενέργειες. Τέλος γίνεται γνωστό πως ο δήμος μας έχει απόλυτη συνεργασία με την πυροσβεστική Υπηρεσία Έδεσσας (199), για οποιοδήποτε θέμα αφορά την πυρασφάλεια & την προστασία του περιβάλλοντος και χρήζει οργανωμένης αντιμετώπισης. 

Περισσότερα ...

Σάββατο 23 Ιουνίου 2012

Το ΠΑΣΟΚ μπορεί.

Ανακοίνωση της Αριστερής Πρωτοβουλίας –ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Οι εκλογές Μαΐου – Ιουνίου τελείωσαν και αναδιέταξαν την εκλογική επιρροή των πολιτικών δυνάμεων θέτοντας τέλος στην δυνατότητα ύπαρξης μονοκομματικής κυβέρνησης. Το εκλογικό σώμα άλλαξε τον κομματικό συσχετισμό δυνάμεων, κατέγραψε σε εκλογικό επίπεδο τις κοινωνικές διεργασίες του τελευταίου διαστήματος και ανέτρεψε το υπάρχον πολιτικό σύστημα καταργώντας την μονοκομματική διακυβέρνηση της χώρας για πρώτη φορά μετά την μεταπολίτευση. Ο μεγάλος ηττημένος των εκλογών ήταν το ΠΑ.ΣΟ.Κ που απροετοίμαστα, ερασιτεχνικά και με λάθος πολιτική πρακτική...
θέλησε να διαχειριστεί την οικονομική κρίση, με αποτέλεσμα να συρρικνωθεί η εκλογική δύναμή του στο 12,3% από 44%. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ υπέστη την μεγαλύτερη ήττα στην ιστορία του. Μια ήττα στρατηγικού χαρακτήρα και κινδυνεύει να μετατραπεί σε ένα συμπλήρωμα του υπάρχοντος πολιτικού συστήματος χωρίς κοινωνική αναφορά και με αδύναμη εκλογική επιρροή. Κινδυνεύει να μετατραπεί σε κομπάρσος από πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ως κόμμα καθεστωτικό παλαιάς κοπής, που συμμαζεύει προύχοντες - βουλευτές οι οποίοι αθροίζουν τους πελάτες – ψηφοφόρους τους μήπως και διασώσουν την κοινοβουλευτική τους παρουσία. Κοντολογίς τα αίτια της ήττας είναι δομικά. Η βασική αιτία της ήττας είναι η σταδιακή μετάλλαξη του ΠΑ.ΣΟ.Κ από ριζοσπαστικό προοδευτικό κίνημα σε κόμμα διαχειριστή της κυβερνητικής εξουσίας χωρίς φαντασία. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ στέγνωσε την ψυχή του και γι' αυτό τιμωρήθηκε, λησμόνησε τις αρχές του και τις αξίες του και γι' αυτό έχασε. Ο Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ ανέλαβε κυβερνητικές και κομματικές ευθύνες σε δύσκολες συνθήκες. Η νέα κομματική ηγεσία παρά την προσπάθεια που κατέβαλε δεν απέφυγε επιπλέον λάθη στη διάρκεια της διπλής προεκλογικής περιόδου: Θολό πολιτικό μήνυμα, αδυναμία συσπείρωσης της κομματικής βάσης, τραγική επικοινωνιακή πολιτική επέτειναν το αρνητικό αποτέλεσμα. Δυστυχώς όμως ακόμη και σήμερα, παρά τον σχηματισμό κυβέρνησης, η χώρα φαίνεται να αιωρείται στο κενό και το ΠΑ.ΣΟ.Κ να στροβιλίζεται ως καρυδότσουφλο στον αέρα. Το συσσωρευμένο χρέος, προϊόν της κακοδιαχείρισης πολλών κυβερνήσεων και ιδιαίτερα εκείνων της Ν.Δ, κατέφαγε τα σωθικά της χώρας και η νεοφιλελεύθερη κυβερνητική διαχείριση εκ μέρους μας σμπαράλιασε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Η διαβρωτική οικονομική και κοινωνική κατάρρευση της χώρας συμπαρέσυρε σε ραγδαία αποδιάρθρωση και το κόμμα. Ελπίζουμε να διαψευστεί η εκτίμησή μας ότι η επιλογή του Προέδρου να συμμετέχει στην κυβέρνηση Σαμαρά με άρωμα Κουβέλη αποτελεί πολιτικό λάθος. Ελπίζουμε να μην διατηρήσει μόνο τη χώρα όρθια αλλά και τους Έλληνες ζωντανούς, διαφορετικά το ΠΑ.ΣΟ.Κ θα γίνει έρμαιο στον καταγγελτικό λαϊκισμό και την ανεύθυνη υποσχεσιολογία του κυρίου Τσίπρα και των αντιλήψεων μιας κοντόφθαλμης “αριστεράς” που έρχεται από το παρελθόν. Στην περίπτωση όμως που επιβεβαιωθούμε το ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί σε ακόμη πιο δυσχερή πολιτική θέση αντιμετωπίζοντας πρόβλημα επιβίωσης σε επόμενη εκλογική διαδικασία. Η Αριστερή Πρωτοβουλία ΠΑ.ΣΟ.Κ εδώ και χρόνια είχε προειδοποιήσει έγκαιρα για όλα τα νοσηρά φαινόμενα στην κυβέρνηση και το κόμμα και είχε προτείνει και λύσεις διεξόδου που δυστυχώς δεν εισακούστηκαν. Γνώμονας της πολιτικής μας δράσης ήταν, είναι και θα είναι η ρήση του Ανδρέα Παπανδρέου ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ ιδρύθηκε για να υπηρετεί το Λαό και την Πατρίδα. Αγωνιστήκαμε με ανιδιοτέλεια και επιμονή για την προώθηση των προοδευτικών πολιτικών και αξιών της παράταξης. Επισημάναμε πάντα έντονα τις αυθαιρεσίες και αυταρχικότητες της κυβερνητικής διαχείρισης και της κομματικής εξουσίας διαφυλάττοντας ως κόρη οφθαλμού την ενότητα της παράταξης. Σεβόμαστε και υπερασπιζόμαστε την εσωκομματική δημοκρατία και καυτηριάζουμε τον κίνδυνο των εθελόδουλων αυλών και τις μοναρχικές-πριγκηπικές αντιλήψεις των κομματικών ηγεσιών που ακόμη και σήμερα υπάρχουν. Η πατρίδα μας σήμερα βιώνει μια οικονομική κρίση αλλά και μια ανθρωπιστική κρίση που ισοδυναμεί με τις συνέπειες μιας εθνικής καταστροφής. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ οφείλει λοιπόν να αναλογιστεί τις μεγάλες του ευθύνες και να αναλάβει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες ώστε να επανακτήσουμε την αρμόζουσα θέση στην ελληνική πολιτική σκηνή. Οφείλουμε να εγκαταλείψουμε τις απαρχαιωμένες λογικές μιας κομματικής ηγεσίας που θέλει να κατασκευάσει την κομματική βάση. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ ήταν, είναι και θα είναι κίνημα λαού και ως τέτοιο έχει προοπτική. Τα σοσιαλιστικά και δημοκρατικά κόμματα γεννιούνται και αναγεννιούνται κυρίως από τη βάση και όχι από το ραβδάκι ενός χαρισματικού ηγέτη. Τα σοσιαλιστικά κόμματα έχουν ιστορία που δεν εκποιούν ούτε την αρνούνται στην πρώτη δύσκολη στιγμή. Συνεπώς το ΠΑ.ΣΟ.Κ δεν χρειάζεται αναζήτηση νέας ταυτότητας και φυσιογνωμίας, αλλά να ξαναδώσει περιεχόμενο στις αρχές και στις αξίες του. Και κόμμα έχουμε και ιστορία έχουμε και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Χρειάζεται λοιπόν να αναζητήσουμε μέσα από ειλικρινή και δημοκρατικό διάλογο τα αίτια της συντριβής μας και το νέο πολιτικό πλαίσιο του δημοκρατικού σοσιαλισμού που εκπροσωπούμε. Γι' αυτό λέμε όχι στις βιαστικές λύσεις με γρήγορες Συνδιασκέψεις και πανηγυρικά Συνέδρια. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ κινδυνεύει από την έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου, από τον ιδεολογικό και πολιτικό αποπροσανατολισμό και από τις παρέες που εκλαμβάνουν τον εαυτό τους ως εκπρόσωπο όλων. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ ανήκει στον ελληνικό λαό, στα μέλη και στους φίλους του. Γι' αυτό καλούμε τον Πρόεδρο του ΠΑ.ΣΟ.Κ να αναλάβει τις απαραίτητες και αναγκαίες πρωτοβουλίες που αρμόζουν στην ιστορία μας χωρίς αποκλεισμούς ή αφορισμούς. Στην πολιτική κρίση οφείλουμε να απαντήσουμε συναντώντας και πάλι το ΠΑΣΟΚ των αξιών. Στην οργανωτική αποδιάρθρωση οφείλουμε να προτάξουμε το αίτημα για μια Οργανωτική Επανάσταση που θα ξαναζωντανέψει το κίνημα και τις οργανώσεις και θα αφυπνίσει τα μέλη και τα στελέχη μας. Μόνο έτσι θα ξεπεράσουμε την έρημο που σήμερα διαβαίνουμε. Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε το ΠΑ.ΣΟ.Κ δυνατό. 

Περισσότερα ...

Δραστηριότητες και λαχειοφόρος αγορά από τον Εκπολιτιστικό Όμιλο Γιαννιτσών «Η Πέλλα»

Ο Εκπολιτιστικός Όμιλος Γιαννιτσών «Η ΠΕΛΛΑ» μετά την εκδήλωση λήξης της φετινής χρονιάς « 1ο Καλοκαιρινό Φεγγάρι» συμμετείχε σε δύο εκδηλώσεις στις 10 Ιουνίου 2012. Το εφηβικό τμήμα εμφανίσθηκε στο Παιδικό Εφηβικό φεστιβάλ Νέων Επιβατών Νομού Θεσσαλονίκης χορεύοντας χορούς της Μακεδονίας με φορεσιές της περιοχής των Γαλατάδων και Αλεξανδρείας με χοροδιδάσκαλο του τμήματος τον Στοϊωάννου Ορέστη. Την ίδια μέρα ένα από τα παιδικά τμήματα εμφανίσθηκε στα «Φιλίππεια 2012» στο Πνευματικό Κέντρο Γιαννιτσών...
με χορούς από την Ήπειρο με Χοροδιδάσκαλο την Κεχαγιά Αναστασία. Όπως αναφέρει στο σχετικό δελτίο τύπου «ο Όμιλος θεωρεί μεγάλης σημασίας την συμμετοχή του σε εκδηλώσεις που έχουν επίκεντρο τα παιδιά γιατί είναι το μέλλον του τόπου. Ας προσπαθήσουμε όλοι να τα κρατήσουμε στην παράδοση και τον πολιτισμό». Επίσης κάνει γνωστό ότι, είναι σε εξέλιξη η λαχειοφόρος αγορά στην οποία κληρώνεται ένα κινητό τηλέφωνο SONY Ericson experia neo U αξίας 200 € και σημειώνει τα εξής. «Με μόνο 1 ευρώ που κοστίζει ο λαχνός ενισχύετε τον σύλλογο και βοηθάτε στο να συγκεντρωθεί ένα ποσό για να δοθεί στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της πόλης μας. Λαχνούς μπορείτε να προμηθευτείτε από τους ανθρώπους του Δ.Σ. του συλλόγου και από τους χορευτές. Η κλήρωση θα γίνει στις 30 Ιουνίου 2012 στις 7 μμ στα γραφεία του Ομίλου». 

Περισσότερα ...

Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012

Έναρξη υλοποίησης χρηματοδοτούμενου προγράμματος Kaimak

Τη Δευτέρα, 25 Ιουνίου και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στο εστιατόριο «Καταρράκτες», θα πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια εκδήλωση παρουσίασης του προγράμματος «KAIMAKTSALAN – Gastronomy Routes» με τον διακριτικό τίτλο «KAIMAK». Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Γειτνίασης Ελλάδα – ΠΓΔΜ και αφορά δράσεις προβολής της τοπικής γαστρονομίας και του τουριστικού προϊόντος. Εταίροι του προγράμματος είναι ο δήμος Έδεσσας και ο δήμος Kavadarci της ΠΓΔΜ, που μέσα από μία σειρά δράσεων...
ο καθένας στην περιοχή του θα προσπαθήσουν να αναδείξουν το τουριστικό τους προϊόν μέσα από τη γαστρονομία, ενώ θα υπάρξουν και κοινές δράσεις, όπως αυτή της παρουσίασης του προγράμματος. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης εκτός από παρουσίαση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί και συνέντευξη τύπου. 

Περισσότερα ...

Η κατάρρευση…η αναγέννηση… και οι μυημένοι γυμνοσάλιαγκοι…!!!

Δήλωση Γραμματέα της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Γιώργου Τσαβδαρίδη με σαφείς αιχμές
 Με τις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε η ανατροπή μιας πολιτικής αντίληψης τεσσάρων δεκαετιών… Αυτή την ανατροπή οφείλουν να ερμηνεύσουν ορθά οι πολιτικές δυνάμεις και τα πρόσωπα που τις συγκροτούν. Σε διαφορετική περίπτωση μαζί με την προσωπική τους ανεπάρκεια θα συμπαρασύρουν στην καταστροφή και την ίδια τη χώρα. Οι νέες ορολογίες πάνω στις οποίες αναζητείται διέξοδος είναι: Νέα πρόσωπα, νέα φιλοσοφία, Εθνικό σχέδιο παραγωγικού μοντέλου… Η γρηγορότερη προσέγγιση με όρους μέλλοντος στα παραπάνω ζητήματα, θα καθορίσει και την προοπτική ύπαρξης των κομμάτων.....
 Για τον πολιτικό μου χώρο το ΠΑΣΟΚ στον οποίο ενεργοποιούμαι δεκαετίες θέλω να παρατηρήσω τα εξής: -Κατέρρευσε το προσωποπαγές αρχηγικό μοντέλο το οποίο και οδήγησε στις εγκληματικές επιλογές το 2009. -Κατέρρευσε η πριγκηπικού τύπου αντίληψη, του ότι όλα εκπορεύονται του ενός, αντί Εθνικού προσκλητηρίου συνευθύνης που επιβάλλονταν το 2009. -Κατέρρευσε ο λαϊκισμός και η επικοινωνιακή εικόνα που υποκριτικά επισκίαζε το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. -Κατέρρευσε ο κυβερνητισμός και η βαριά ασθένεια υπουργίτιδας…. που επεκτάθηκε σε όλο το εποικοδόμημα ΠΑΣΟΚ. -Κατέρρευσε η ηλιθιότητα του να θεωρούν κάποιοι ότι σώζουν τη χώρα με το Μνημόνιο 1, καλύπτοντας ουσιαστικά την δική τους ανικανότητα και ανεπάρκεια. -Κατέρρευσε η προσχηματική παραφιλολογία ότι αρκεί η προσποίηση των επιχειρημάτων, για να παραμείνει μεγάλη η παράταξη..!! Για το μέλλον επιβάλλεται το ΠΑΣΟΚ να προχωρήσει σε ανατρεπτικές τομές, χωρίς την τρομολαγνεία των προσωπικών ισορροπιών και της αγωνίας επιβίωσης στελεχών που το κατέστρεψαν. Προβληματίζομαι για την ζωτικότητα του χώρου που θα κληθεί να καλύψει το ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ όμως απαραίτητο να βαδίσει σε δύο άξονες: 1.Επανατοποθέτηση της Κεντροαριστεράς σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Κεντροαριστερά. 2.Σε ποιες κοινωνικές δυνάμεις θα ξανααπευθυνθεί; (με δεδομένο ότι χάθηκαν όλοι οι νέοι). Θεωρώ ότι ο Βαγγέλης Βενιζέλος επωμίστηκε βάρη που δεν του ανήκαν. Έδωσε σκληρή μάχη με άνισους όρους όταν κλήθηκε να διαπραγματευτεί το Μνημόνιο 2 γνωρίζοντας τις συνέπειες για τον εαυτό του, καθώς επίσης και τις συσσωρευμένες παθογένειες του ΠΑΣΟΚ και του πολιτικού κόσμου. Ο Βαγγέλης Βενιζέλος αποτελεί κατά την άποψη μου την ελπίδα επανασύστασης της Κεντροαριστεράς στην χώρα μας. Όσο για την προσωπική μου στάση θέλω να γίνει σαφές ότι ανεξάρτητα από συμφωνίες ή διαφωνίες θα υπηρετώ την ιδέα της παράταξής μου σαν απλός πλέον στρατιώτης, αποκηρύσσοντας μεθοδολογίες που ζήσαμε πρόσφατα. Μεθοδολογίες μυημένων… ευνοημένων… διορισμένων… γυμνοσαλιάγκων…που έρποντας εγκατέλειψαν το καράβι (όπως λέει ο θυμόσοφος λαός) αναζητώντας στέγη σε νέες πολιτείες….!!!
 Υστερόγραφο: Είναι δημοκρατικό δικαίωμα του καθενός να εκφράζεται στην κάλπη όπως επιθυμεί. Είναι διαφορετικό όμως να μετατρέπεται σε υβριστή – γενίτσαρο και αφού έχει καρπωθεί τα πάντα να μετακινείται, αναζητώντας στη νέα στέγη νέα πρόσβαση στη νέα εξουσία…!!!

Περισσότερα ...

«Το ΚΚΕ θα είναι και πάλι μπροστά στην αντιμετώπιση και των χειρότερων που έρχονται για το λαό μας».

Δήλωση του Γραμματέα της Ν.Ε. Πέλλας του Κ.Κ.Ε. Αλέκου Ουγγρίνου για το αποτέλεσμα των εκλογών της 17ης Ιουνίου
Έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι το ΚΚΕ , στην διαρκή πάλη του στο πλάι του λαού και για την επίλυση των καθημερινών του προβλημάτων και τη προοπτική της δικής του λαϊκής εξουσίας, δεν επενδύει μόνο και κύρια στις εκλογές, αλλά στην ανάπτυξη των καθημερινών αγώνων του. Ειδικά τώρα με τα απανωτά αρνητικά μέτρα λόγω της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης (Μνημόνια, δανειακή σύμβαση, νόμοι εφαρμοστικοί) θεωρούμε, ότι μπορούσε ο λαός να πετύχει καλύτερο γι’ αυτόν εκλογικό αποτέλεσμα.....
Δεν θα του λύσει τα προβλήματα επιβίωσης η οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει μετά τις εκλογές. Η πιθανότερη κυβέρνηση με κορμό τη ΝΔ , που είναι κατεξοχήν αντιλαϊκό – αντεργατικό κόμμα , θα οδηγήσει μαζί με τους πρόθυμους ΠΑΣΟΚ- ΔΗΜΑΡ τη κατάσταση στη κατεύθυνση επιδείνωσης των λαϊκών προβλημάτων .Είναι σίγουρα αρνητικό το αποτέλεσμα για το Κόμμα μας μετά τη θετική αύξησή του στις 6/5. Πολλά μπορούν να θεωρηθούν σαν αίτια αυτής της πτώσης, θα τα συζητήσουμε στο Κόμμα, αλλά και με τους φίλους-οπαδούς, που μαζί δώσαμε τη δύσκολη αυτή εκλογική μάχη. Αντικειμενικά συνέβαλαν σ’ αυτό τα νέα εκβιαστικά διλήμματα του δίπολου ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ, από τη μια ο εκφοβισμός και η καταστροφολογία της ενδεχόμενης εξόδου από την Ευρωζώνη και το ευρώ και από την άλλη από τον ΣΥΡΙΖΑ η καλλιέργεια αυταπατών για την επίλυση των προβλημάτων της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης για το λαό στα πλαίσια της λυκοσυμμαχίας της ΕΕ που τα δημιούργησε. Έχοντας νερώσει πολύ το κρασί του στα αντιμνημονιακά του συνθήματα και δίνοντας διαπιστευτήρια σε ΣΕΒ και ξένους παράγοντες - με αυξημένη και ωμή παρέμβαση αυτή τη φορά για προσήλωση στον «ευρωμονόδρομο» κατάφερε μια πολύ σημαντική αύξηση των ποσοστών του. Στα αρνητικά των αποτελεσμάτων το ποσοστό της Χρυσής Αυγής, παρά το παραπέρα φανέρωμα του φασιστικού της χαρακτήρα με την αύξηση των τραμπουκισμών και των δολοφονικών επιθέσεών της. Είπαμε την αλήθεια για τη κρίση, τις αρνητικές εξελίξεις στην Ευρωζώνη και την ΕΕ, τονίζοντας την ανάγκη για αποδέσμευση και μονομερή διαγραφή του χρέους και πάλη για τη λαϊκή εξουσία. Φαίνεται ότι δεν καταφέραμε να κερδίσουμε σ’ αυτή τη μάχη περισσότερο κόσμο. Το ΚΚΕ παραμένει όρθιο και θα παλέψει μαζί με τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους αγρότες, τους επαγγελματίες, τους συνταξιούχους, τη νεολαία με τη καθημερινή του δράση μέσα στο κίνημα για τη δουλειά, το μεροκάματο, τις τιμές στα αγροτικά προϊόντα, το επαγγελματικό εισόδημα, τις συντάξεις, αλλά και τα όλο και πιο οξυμένα προβλήματα του λαού μας στην Υγεία και την επιβίωση. Θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή, στηρίζοντας κάθε αγωνιστική πρωτοβουλία για τα άμεσα οξυμένα προβλήματα και την αντιμετώπιση μαζί με το λαό των νέων βάσανων που έρχονται. 

Περισσότερα ...

Θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις στον Άγιο Λουκά

Ο πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Λουκά σε συνεργασία με τη ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α. Πέλλας με την ευκαιρία της γιορτής των αγίων Αποστολων Πέτρου και Παύλου διοργανώνει θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις από τις 26 έως και τις 29 Ιουνίου 2012 με το παρακάτω πρόγραμμα. Τετάρτη 26 Ιουνίου 6:30 μ.μ. Αθλοπαιδιές στο γήπεδο. Πέμπτη 27 Ιουνίου 10:00 π.μ. Αθλοπαιδιές στο Ξωκλήσι. Παρασκευή 28 Ιουνίου 7:00 μ.μ. Εσπερινός και περιφορά εικόνας. Στις 9:00 το βράδυ πολιτιστικές...
εκδηλώσεις στην πλατεία του χωριού. Σάββατο 29 Ιουνίου 7:00 π.μ. Θεία Λειτουργία στο ξωκλήσι των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. 

Περισσότερα ...

Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012

Η Διακήρυξη των κομμάτων που συγκροτούν την νέα κυβέρνηση

Η νέα κυβέρνηση που ορκίζεται αυτή την ώρα είναι μια κυβέρνηση με τη στήριξη τριών κομμάτων που συμφώνησαν και δεσμεύτηκαν να προχωρήσουν στην υλοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών με κυρίαρχο θέμα αυτό της οικονομίας και της εξόδου της χώρας από την κρίση. Αυτό αποτυπώνεται και στη Διακήρυξη που εκδόθηκε λίγο πριν την ανακοίνωση της σύνθεση της κυβέρνησης και η οποία αναφέρει τα εξής: «Η κυβέρνηση Εθνικής Ευθύνης που δημιουργείται με τη στήριξη των τριών κομμάτων (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ) θα έχει πλήρεις αρμοδιότητες και χρονικό ορίζοντα όπως ορίζει το Σύνταγμα.....
 Στόχος της είναι να αντιμετωπίσει την κρίση, να ανοίξει το δρόμο της Ανάπτυξης και να αναθεωρήσει όρους της Δανειακής Σύμβασης (Μνημονίου), χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας ούτε την παραμονή της στο ευρώ. Και, ασφαλώς, χωρίς να αμφισβητήσει τους αυτονόητους στόχους μηδενισμού του δημοσιονομικού ελλείμματος, ελέγχου του χρέους και εφαρμογής των διαρθρωτικών αλλαγών που έχει ανάγκη η χώρα. Στόχος επίσης είναι να δημιουργήσει τις συνθήκες για να βγει οριστικά η χώρα από την κρίση, καθώς κι από την ανάγκη εξάρτησης από δανειακές συμβάσεις στο μέλλον. Η νέα κυβέρνηση Εθνικής Ευθύνης θα είναι μικρότερη, με προοπτική να μειωθεί ακόμα περισσότερο, λειτουργική και επιτελικού χαρακτήρα. Δεν θα αποτελείται από «φέουδα» κομματικών επιρροών, θα λειτουργεί ενιαία, θα στηρίζεται στη διαφάνεια, στις προγραμματικές συμφωνίες των κομμάτων που την στηρίζουν και στη στελέχωση όλου του διοικητικού μηχανισμού με αξιοκρατικά κριτήρια. Επίσης, θα στηρίζεται στην ευελιξία, ώστε επιμέρους διαφωνίες που μπορεί να υπάρξουν να μην αναστέλλουν ούτε το έργο της ούτε τη συναίνεση που είναι απαραίτητη για τη συνέχιση του έργου της. Τέλος, με πρωτοβουλία της νέας κυβέρνησης και του Προεδρείου της Βουλής, θα αλλάξει ο Κανονισμός Λειτουργίας της, ώστε να προσαρμοστεί η άσκηση νομοθετικού έργου και ο Κοινοβουλευτικός Έλεγχος στις νέες συνθήκες των κυβερνήσεων συνεργασίας. Έτσι θα αναβαθμιστεί και ο ρόλος του Κοινοβουλίου».

Περισσότερα ...

Τη Δευτέρα ανακοινώνονται οι βαθμοί των Πανελλαδικών εξετάσεων

Την ευκαιρία να μάθουν τις επιδόσεις τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις θα έχουν τη Δευτέρα το μεσημέρι μετά τις 13.00 οι υποψήφιοι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αφού θα ανακοινωθούν σε όλα τα Λύκεια της χώρας οι βαθμοί των Πανελλαδικών εξετάσεων. Βέβαια οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ-Β΄ θα μπορούν παράλληλα να βρίσκουν τη βαθμολογία τους και στην ιστοσελίδα http://results.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο τους σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Περισσότερα ...

Ποιοι μαθητές και μαθήτριες αρίστευσαν στην Γ τάξη του 1ου γυμνασίου Γιαννιτσών

Για μία ακόμη χρονιά οι μαθητές και οι μαθήτριες του 1ου Γυμνασίου Γιαννιτσών έδειξαν άριστη διαγωγή και είχαν πολύ καλές επιδόσεις σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, όπως επισημάνθηκε από τον διευθυντή του σχολείου αλλά και όπως αποτυπώθηκε στην τελική βαθμολογία. Ειδικότερα οι αποφοιτήσαντες μαθητές και μαθήτριες της Γ τάξης σημείωσαν πολύ υψηλές επιδόσεις και απέσπασαν τα αντίστοιχα αριστεία όπως περιγράφονται παρακάτω: Βαθμολογία: Μέσος όρος 20 (είκοσι): Αβραμίδου Μαρία, Καλλιοντζή Μυρσίνη, Καλτσίδης Αναστάσιος, Κλωνάρης Κωνσταντίνος, Λαζαρίδου Ασημίνα, Λεκάκη Δήμητρα, Παπαστόϊτσης Χρήστος, Φυντανής Γεώργιος....
19 και 12/13: Γοτουχίδου Μιχαέλλα, Μίγκου Πηνελόπη, Τασιούλη Αικατερίνη. 19 και 11/13: Αθανασιάδου Χριστιάνα, Μουχτιδιώτη Αριάδνη. 19 και 10/13: Σαλονικίδου Ελένη, Χρυσοστομίδης Αντώνιος. 19 και 9/13: Λεκάκη Γεωργία, Χουκούρογλου Αγγελική. 19 και 8/13: Μαυρίδου Ηλιάνα, Ροδουσάκη Δέσποινα. 19 και 7/13: Παπαδοπούλου Μαγδαλινή. 19 και 6/13: Γκίλη Αικατερίνη, Μαυρενά Δέσποινα. 19 και 5/13: Παπανικολάου Ελένη. 19 και 3/12: Νιζαμίδου Ουρανία. 19 και 3/13: Καβρουλάκης Ιωάννης, Οικονομίδου Χριστίνα. 19 και 2/13: Λειψοπούλου Δέσποινα. 19: Ζώγας Χρήστος. 18 και 12/13: Στεφανίδου Μυρίκα. 18 και 10/13: Γάκου Όλγα, Λάππας Αχιλλέας, Ρεντάκη Χριστίνα. 18 και 9/13: Κελέση Ευθυμία. 
Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία 

Περισσότερα ...

Ανακοινώθηκε η νέα κυβέρνηση. Στις 19:00 ορκίζεται ενώπιον του προέδρου της Δημοκρατίας

Ανακοινώθηκε η σύνθεση της νέας κυβέρνησης. Αποτελείται από 17 υπουργούς, επτά αναπληρωτές υπουργούς και 14 υφυπουργούς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νέου κυβερνητικού εκπροσώπου συνενώνονται τα υπουργεία Ανάπτυξης και Υποδομών με υπουργό τον Κωστή Χατζηδάκη, καθώς και τα υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού με υπουργό τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο. Επίσης ο Αντώνης Σαμαράς προχωρά στην επανασύσταση του υπουργείου Ναυτιλίας με επικεφαλής τον Κώστα Μουσουρούλη ενώ δημιουργείται αυτόνομο υπουργείο και για τον Τουρισμοό, με υπουργό την Ολγα Κεφαλογιάννη. Η σύνθεση της κυβέρνησης...
Πρωθυπουργός: Αντώνης Σαμαράς, Υπουργός Οικονομικών: Βασίλης Ράπανος με αναπληρωτή τον Χρήστο Σταϊκούρα και υφυπουργό τον Γιώργο Μαυραγάνη. Υπουργός Διοικητής Μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Αντώνης Μανιτάκης με υφυπουργό τον Μανούσο Βολουδάκη. Υπουργός Εσωτερικών: Ευριπίδης Στυλιανίδης με αναπληρωτή τον Χαράλαμπο Αθανασίου. Υπουργός Εξωτερικών: Δημήτρης Αβραμόπουλος με υφυπουργό τον Δημήτρη Κούρκουλα. Υπουργός Εθνικής Άμυνας: Πάνος Παναγιωτόπουλος με υφυπουργούς τον Παναγιώτη Καράμπελα και το Δημήτρη Ελευσινιώτη. Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: Κωστής Χατζηδάκης με υφυπουργούς τους Σταύρο Καλογιάννη, Αθανάσιο Σκορδά και Παναγιώτη Μηταράκη. Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής: Ευάγγελος Λιβιεράτοςμε αναπληρωτή τον Σταύρο Καλαφάτη και υφυπουργό τον Ασημάκη Παπαγεωργίου. Υπουργός Παιδείας, Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού: Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Τζαβάρα και υφυπουργό τον Γιάννη Ιωαννίδη και Θεόδωρο Παπαθεοδώρου (πρύτανης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου). Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: Ιωάννης Βρούτσης με υφυπουργό τον Νικόλαο Νικολόπουλο. Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Ανδρέας Λυκουρέντζος με αναπληρωτή τον Μάριο Σαλμά και υφυπουργό τη Φωτεινή Σκοπούλη. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Αθανάσιος Τσαφτσάρης με αναπληρωτή τον Μάξιμο Χαρακόπουλο. Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων: Αντώνης Ρουμπακιώτης με υφυπουργό τον Κωνσταντίνο Καραγκούνη. Υπουργός Προστασίας του πολίτη: Νίκος Δένδιας. Υπουργός Τουρισμού: Όλγα Κεφαλογιάννη. Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου: Κώστας Μουσουρούλης με υφυπουργό τον Γιώργο τον Γιώργο Βερνίκο. Υπουργός Μακεδονίας Θράκης: Θόδωρος Καράογλου. Υπουργός Επικρατείας: Δημήτρης Σταμάτης. Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: Σίμος Κεδίκογλου. Πρόεδρος της Βουλής προτείνεται από τη Νέα Δημοκρατία ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης 
Τα μέλη της κυβέρνησης -πλην της νέας ηγεσίας στο υπουργείο Οικονομικών- θα ορκιστούν στις 19:00 ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια και παρουσία του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Στις 20:00 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. 

Περισσότερα ...

Συνελήφθη 43χρονος για κατοχή και καλλιέργεια ναρκωτικών στην Πετραία Πέλλας

Συνελήφθη την Τρίτη το μεσημέρι στην Πετραία Πέλλας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Έδεσσας σε συνεργασία με αστυνομικούς του αντίστοιχου Τμήματος της Σκύδρας, ένας ημεδαπός 43 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και καλλιέργεια ναρκωτικών ουσιών. Υστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, σε αστυνομικό έλεγχο του σπιτιού του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν (163,8) γραμμάρια κάνναβης, (23) γραμμάρια αποξηραμένων βλαστών κάνναβης, (1500) σπόροι κάνναβης..
και (7) δενδρύλλια κάνναβης ύψους (20) και (150) εκατοστών, τα οποία καλλιεργούσε στον κήπο του σπιτιού. Προανάκριση διενεργήθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Έδεσσας ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Έδεσσας. 

Περισσότερα ...

Τα 15χρνα παιδιά μας δείχνουν το δρόμο και ζωντανεύουν την ελπίδα... Με πολλά μηνύματα η γιορτή αποφοίτησης των μαθητών της 3ης τάξης του 1ου Γυμνασίου Γιαννιτσών

Όποιος ισχυρίζεται ότι αυτός ο τόπος δεν έχει μέλλον, σίγουρα δεν είχε αυτή την άποψη αν είχε παρακολουθήσει τη «Γιορτή αποφοίτησης» των μαθητών και μαθητριών της 3ης τάξης του 1ου Γυμνασίου Γιαννιτσών που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου. Τα παιδιά με τη βοήθεια των καθηγητών τους οργάνωσαν και παρουσίασαν μια εκδήλωση που τα είχε όλα. Τραγούδι, χορό, θεατρικά δρώμενα, απαγγελίες, βραβεύσεις, αναμνήσεις και μηνύματα. Βέβαια το πιο ισχυρό μήνυμα από αυτή την εκδήλωση...
ήταν αυτό της ελπίδας και της εμπιστοσύνης που πρέπει να έχουμε στα αυτά τα 15χρονα παιδιά που απέδειξαν μέσα από εθελοντική δουλειά, με συνεργασία και με προσήλωση σε αυτό που επιδιώκουν, ότι μπορούν να καταφέρουν πολλά. Η ιδέα της γιορτής αγκαλιάστηκε αμέσως από τον διευθυντή του σχολείου Κώστα Τσέρκη και από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων που στήριξαν μέσα από χορηγούς - μέλη του Συλλόγου την εκδήλωση. Καθοριστική ήταν φυσικά και η βοήθεια των υπευθύνων καθηγητριών Γκίνης Ευας, Κιοπελεκοπούλου Σοφίας και Στανίνου Λουίζας, καθώς και του γνωστού ηχολήπτη Μπάμπη Καραβίδα που «έντυσε» μουσικά την γιορτή. Στην ομιλία του ο πρόεδρος του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου Γιώργος Φυντανής έκανε λόγο για την προσπάθεια που κατέβαλαν τα παιδιά, και για την αγάπη με την οποία πλαισίωσαν αυτή την εκδήλωση ενώ ευχαρίστησε το διευθυντή, τους καθηγητές και το Σύλλογο γονέων για την στήριξη σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Στο τέλος της εκδήλωσης οι παρευρισκόμενοι έλαβαν δώρο ένα φυτό βασιλικό προσφορά του φυτώριου του κ. Πίττα καθώς και εδέσματα ενώ η βραδιά έκλεισε μουσική και χορό στο προαύλιο του σχολείου. 

Περισσότερα ...

Από 22 έως 28 Ιουνίου η λειτουργία του Θερινού Σχολείου Φυσικής στα Γιαννιτσά

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών διοργανώνει στα Γιαννιτσά από 22 έως και 28 Ιουνίου το 3ο Θερινό Σχολείο με θέμα «Προηγμένες έννοιες Φυσικής». Το Θερινό Σχολείο έχει το χαρακτήρα μιας συνάντησης μαθητών με επίκεντρο τις Φυσικές επιστήμες, με πολλαπλές διδακτικές και ευχάριστες δραστηριότητες. Τα μαθήματα μπορούν να τα παρακολουθήσουν μαθητές Λυκείου με επίδοση στο μάθημα της Φυσικής πάνω από 17. Στόχοι του σχολείου είναι να γνωρίσουν οι μαθητές σε μεγαλύτερο βάθος και τελικά να αγαπήσουν τη Φυσική, να επικοινωνήσουν με γνωστούς πανεπιστημιακούς δασκάλους...
και με δασκάλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πανελλήνιας εμβέλειας, να έλθουν σε επικοινωνία με συμμαθητές τους με τα ίδια ενδιαφέροντα από διάφορα μέρη της Ελλάδας, να γνωρίσουν τις ομορφιές της περιοχής και να περάσουν μία ευχάριστη και δημιουργική εβδομάδα. Μέσα από τα μαθήματα οι μαθητές εντρυφούν στις σύγχρονες απόψεις των διαφόρων τομέων της φυσικής, εκπαιδεύονται στις μεθόδους που χρησιμοποιεί η επιστήμη ώστε να ανακαλύψει τα μυστικά της φύσης (παρατήρηση, πείραμα, διατύπωση αρχών, μαθηματικός φορμαλισμός) και αντιλαμβάνονται τις βασικές αρχές που διέπουν τα φυσικά φαινόμενα. Η εβδομάδα που διαρκεί το θερινό σχολείο μπορεί έτσι να είναι καθοριστική για τις μελλοντικές αποφάσεις τους σχετικά με την επιλογή του κλάδου των σπουδών τους. Το πρόγραμμα του θερινού σχολείου χωρίζεται σε δύο μέρη. Το Πρωινό πρόγραμμα περιλαμβάνει διαλέξεις από διακεκριμένους δασκάλους και το απογευματινό-βραδυνό πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες. 

Περισσότερα ...

Μέχρι τις 7 Οκτωβρίου η ρύθμιση οφειλών στο δήμο Έδεσσας

Ο δήμος Έδεσσας με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε γνωστοποιεί ότι θα ξεκινήσει η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δήμο. Στη σχετική ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, εφόσον το σύνολο των βασικών οφειλών δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ, όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και τις 75.000 ευρώ, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα. Ο οφειλέτης υποβάλλει αίτηση στο δήμο για την υπαγωγή στη ρύθμιση, το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών....
από τη δημοσίευση της εγκυκλίου, δηλαδή έως 7-10-2012. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Οικονομική Υπηρεσία του δήμου Έδεσσας και στα τηλέφωνα 2381350703 και 2381350765. 

Περισσότερα ...

Σε χαμηλές πτήσεις η τιμή στο αργό πετρέλαιο… στα ύψη η τιμές στα πρατήρια

Στα χαμηλά επίπεδα των τελευταίων 18 μηνών έχει πέσει η διεθνής τιμή του αργού πετρελαίου που κυμαίνεται στα 84 και 91 δολάρια το βαρέλι στην αγορά της Νέας Υόρκης και Λονδίνου αντίστοιχα. Την ίδια στιγμή όμως που συμβαίνει αυτό η τιμή στα πρατήρια παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα κάνοντας τις μεγάλες μετακινήσεις απαγορευτικές. Και όλα αυτά σε περίοδο καλοκαιρού όπου κάποιοι, όσοι μπορούν τουλάχιστον, σκέφτονται να κάνουν τις διακοπές τους αρχίζοντας πάντως να υπολογίζουν τα έξοδα από το καύσιμο. Σίγουρα η υπερβολική φορολογία...
συμβάλλει στην υψηλή τιμή αλλά παράλληλα και η διαπίστωση των μεγάλων διαφορών στις τιμές μεταξύ των πρατηρίων μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι και οι πρατηριούχοι βάζουν κάτι παραπάνω στις τσέπες τους. Και φυσικά το δόγμα που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία και ειδικότερα στους επαγγελματικούς κλάδους είναι ότι «την κρίση ας την πληρώσουν οι άλλοι και όχι εμείς…» 

Περισσότερα ...

Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012

Εορτασμός του Ιερού Ναού Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στα Γιαννιτσά

Την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012, εορτή των Αγίων ενδόξων και πανευφήμων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει ο φερώνυμος Ιερός Ναός της πόλεως Γιαννιτσών. Το εορταστικό πρόγραμμα έχει ως εξής: Πέμπτη 28 Ιουνίου: 19.00 Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, στον οποίον θα μετέχουν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λαμψάκου κ. Μακάριος. Θα ακολουθήσει λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πολιούχων της πόλεως Γιαννιτσών, στις καθιερωμένες οδούς της πόλεως...
Παρασκευή 29 Ιουνίου: 07.00 Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Λαμψάκου κ Μακαρίου.18.30 Εσπερινός και Παρακλητικός Κανών εις τους Πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Πέτρον και Παύλον. Με την ευκαιρία της Πανηγύρεως της ενορίας, το βράδυ της εορτής, 9.00 μ.μ., στο προαύλιο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών, δίπλα στο Ναό, θα πραγματοποιηθούν Πολιτιστικές (μουσικοχορευτικές) Εκδηλώσεις με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ανατολική Ρωμυλία». 

Περισσότερα ...

Το Σεπτέμβριο ανακοινώνεται η νέα Δημοτική Κίνηση στο δήμο Πέλλας

Στο τέλος του καλοκαιριού συμπληρώνεται το μισό της θητείας για την παρούσα δημοτική Αρχή και από το Σεπτέμβρη ο χρόνος μέχρι τις επόμενες δημοτικές εκλογές αρχίζει να κυλά αντίστροφα. Αυτή τη χρονική στιγμή επέλεξε σύμφωνα με πληροφορίες ο Στάθης Καστερίδης για να ανακοινώσει επίσημα την νέα Δημοτική Κίνηση που θα διεκδικήσει τη νίκη στην προσεχή εκλογική μάχη το καλοκαίρι του 2014. Μάλιστα οι μέχρι σήμερα επαφές του και συναντήσεις του σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του δήμου Πέλλας φαίνεται ότι έχουν θετική ανταπόκριση και ήδη έχει διαμορφωθεί ένας κορμός στελεχών, διαφορετικών πολιτικών....
πεποιθήσεων που δηλώνουν διατεθειμένοι να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Πάντως αν και είναι νωρίς για να αναφερθούμε σε ονόματα, αυτό που διαφαίνεται είναι μια θετική προσέγγιση αυτής της πρωτοβουλίας από ένα μεγάλο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας που αναζητά μια νέα, μαχητική, δημιουργική και αποτελεσματική ομάδα ανθρώπων που θα αναλάβει τη διοίκηση του δήμου Πέλλας. 

Περισσότερα ...

Σε νέα οικονομικά συμβόλαια προσανατολίζονται οι ασφαλιστικές εταιρίες για το αυτοκίνητο

Η οικονομική κρίση και η αδυναμία πολλών ιδιοκτητών αυτοκινήτων να πληρώσουν τα ασφάλιστρα τους αναγκάζει τις Ασφαλιστικές εταιρίες σε αλλαγή πολιτικής και σε αναπροσαρμογή ασφαλίστρων. Ήδη συγκεκριμένες εταιρίες έχουν προχωρήσει σε σύναψη συμβολαίων με χαμηλότερο κόστος μέσω διαδικτύου, αφού δεν υπολογίζεται πλέον η προμήθεια των ασφαλιστών και των κατά τόπους αντιπροσώπων. Επίσης ήδη κάποιες εταιρίες προσφέρουν ασφαλιστικά συμβόλαια τρίμηνης η εξάμηνης διάρκειας με χαμηλό κόστος λόγο μείωσης και του χρόνου ασφάλισης ενώ υπάρχουν πακέτα με δυνατότητα αποπληρωμής με δόσεις....
Παράλληλα εξετάζεται η αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων σε ένα μοντέλο εξατομικευμένης τιμολόγησης που θα καθορίζεται από τα χιλιόμετρα που κάνει ο οδηγός, η ηλικία του, ο τόπος διαμονής του, τα χρόνια που κατέχει την άδεια οδήγησης κ.α. Ουσιαστικά θα επιβραβεύουν αυτούς που κάνουν ελάχιστες διαδρομές και μειώνουν έτσι την πιθανότητα εμπλοκής σε ατύχημα. Πάντως στις εκπτώσεις ασφαλίστρων έχει συντελέσει και η μείωση του κόστους ζημιών που καταγράφηκε το 2011. 

Περισσότερα ...

Καλοκαιρινή γιορτή των Παιδικών Σταθμών του δήμου Πέλλας

Μια όμορφη βραδιά υπόσχεται το Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής του δήμου Πέλλας που σε συνεργασία με τη Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Ανάπτυξης Πέλλας διοργανώνουν την καλοκαιρινή γιορτή των Παιδικών Σταθμών του δήμου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2012 στις 7:45 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Περισσότερα ...

Σήμερα ο σχηματισμός κυβέρνησης με γκρίνιες στο ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Το μεσημέρι θα συναντηθεί διαδοχικά με Βενιζέλο και Κουβέλη ο Αντώνης Σαμαράς για να κλειδώσει το σχήμα της νέας κυβέρνησης, της οποίας θα ηγείται ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια οι αντιδράσεις από βουλευτές και στελέχη στα συνεργαζόμενα κόμματα δεν είναι και λίγες γεγονός που καθιστά προσεκτική και πολύ ισορροπημένη την όποια απόφαση. Από τη Δημοκρατική Αριστερά πάντως ξεκαθαρίστηκε ότι θα στηρίξει τη νέα κυβέρνηση χωρίς να συμμετέχει σε αυτή με στελέχη της σε κυβερνητικές θέσεις. Πάντως στο ΠΑ.ΣΟ.Κ.... τα πράγματα είναι περισσότερο δύσκολα αφού κάποιοι προσφέρονται ακόμη και να συμμετέχουν σε υπουργεία ενώ κάποιοι τοποθετούνται αντίθετα σε αυτή την προοπτική. Σε κάθε περίπτωση η όποια απόφαση ληφθεί στο πράσινο στρατόπεδο σίγουρα θα έχει κόστος αφού ο λαός τιμώρησε την κυβερνητική του παρουσία και το έστειλε μακριά από αυτή ζητώντας να αλλάξει, να ανασυνταχθεί και να επανέλθει με μια νέα πολιτική πρόταση, νέα πρόσωπα και νέα πολιτική συμπεριφορά.

Περισσότερα ...

Δήλωση Αθανάσιου Γραμματικόπουλου για το αποτέλεσμα των εκλογών

Θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω τους πολίτες της Πέλλας για τη στήριξη τους στους Ανεξάρτητους Έλληνες. Ευχαριστώ τους συνυποψήφιους μου στο ψηφοδέλτιο των Ανεξάρτητων Ελλήνων, αλλά και όλους όσους, εθελοντικά, με ασίγαστο πάθος, δούλεψαν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, για να μεταφέρουν τις θέσεις του κινήματός μας. Παρά τις συνθήκες ακραίας πόλωσης που επικράτησαν κατά την προεκλογική περίοδο, κρατήσαμε τις απόψεις μας σταθερές, καθαρές, ασυμβίβαστες Εύχομαι η κυβέρνηση που θα προκύψει να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας. Πιστεύω όμως ότι οι δυνατότητες της....
θα είναι περιορισμένες και οι όποιες καλές προθέσεις θα ναυαγήσουν στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εφαρμογής του μνημονίου. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες παραμένουμε πιστοί στις Αρχές μας, αποφασισμένοι να αγωνιστούμε υπέρ της Εθνικής Ανεξαρτησίας του Λαού και της Κοινωνίας. Είναι σαφές πως η πορεία αντίστασης στους τοκογλύφους και στα συμφέροντα που επιβουλεύονται τη Χώρα μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα.

Περισσότερα ...

Στο δημοτικό Στάδιο Αριδαίας το Μαθητικό Φεστιβάλ - Πέμπτη 21 Ιουνίου Ώρα 20:30

Ο σύλλογος καθηγητών για τον πολιτισμό «Μενέλαος Λουντέμης», αφού πληροφορήθηκε από το δήμο Αλμωπίας για το βανδαλισμό που έγινε στο θέατρο Δασάκι από αγνώστους, καταγγέλλει το γεγονός και αποφασίζει να διοργανώσει το μαθητικό φεστιβάλ στο δημοτικό στάδιο Αριδαίας. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής: Ελπίζουμε αυτό το γεγονός να μη σταθεί εμπόδιο στην προσέλευση του κοινού και όλοι μαζί να τιμήσουμε την ημέρα της μουσικής, με τη συμμετοχή των μουσικών μαθητικών σχημάτων της περιοχής....
Άλλωστε το φεστιβάλ από μόνο του αποτελεί γιορτή όχι μόνο για την μαθητική κοινότητα αλλά και για όλη την περιοχή. Και είναι γιορτή πολιτισμού. Και τον πολιτισμό καμιά βία και κανένας βανδαλισμός δεν μπορεί να εμποδίσει. Για το λόγο αυτό, οι διοργανωτές, ο δήμος Αλμωπίας και ο σύλλογος καθηγητών για τον πολιτισμό «Μενέλαος Λουντέμης» καλούν την τοπική κοινωνία να αγκαλιάσει την εκδήλωση. Ραντεβού την Πέμπτη, 21 Ιουνίου και ώρα 20:30 στο δημοτικό στάδιο Αριδαίας. Εισιτήρια προπωλούνται στα βιβλιοπωλεία: Υδρόγειος, Βιβλιοχώρα και Συμβολή. Τιμή εισιτηρίου:2 ευρώ. Η είσοδος για τα παιδιά έως και το δημοτικό είναι δωρεάν. 

Περισσότερα ...

Φτάνει πια ο κυβερνητισμός

Δήλωση του Γιώργου Παναγιωτακόπουλου για τη στάση του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
 Μετά τις εκλογές της 6ης Μαΐου είχα δηλώσει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα έπρεπε να συμμετάσχει σε καμία κυβέρνηση. Σήμερα και μετά τη νέα εκλογική ήττα στις 17 Ιουνίου, επιμένω στη θέση μου, καθώς τίποτα δεν έχει διαφοροποιήσει την αρχική μου εκτίμηση. Για μία ακόμη φορά το ΠΑΣΟΚ αποδοκιμάστηκε από τους ψηφοφόρους, οι οποίοι έστειλαν ένα σαφές μήνυμα: Καταδίκη της κυβερνητικής του πολιτικής, καταδίκη των πρακτικών που ακολουθήθηκαν, αποδοκιμασία των προσώπων που διαχειρίστηκαν την εξουσία....
Με την απόφαση για συμμετοχή στη Κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει να μετατραπεί από κίνημα σε «συμπλήρωμα» των επιλογών και των σχεδιασμών όσων θέλουν μια χώρα εξαρτημένη, φοβική και αδύναμη. Το ΠΑΣΟΚ μετατρέπεται σε «συνεργάτη» μιας πολιτικής με την οποία διαφώνησε και συνοδοιπόρος ενός κόμματος που στρέφεται σε ακόμη πιο συντηρητικές πολιτικές θέσεις. Αναρωτιέμαι αν το ΠΑΣΟΚ επιφυλάσσει για τον εαυτό του το ρόλο του κομπάρσου από το ρόλο του πρωταγωνιστή που θα έπρεπε να έχει. Αναρωτιέμαι γιατί θα πρέπει να συμμετέχουμε σε μια Κυβέρνηση και να αναλάβουμε το πολιτικό κόστος που δεν μας αναλογεί για μια ακόμη φορά. Αναρωτιέμαι γιατί ξεχάστηκαν τόσο γρήγορα οι προτάσεις μας για Κυβέρνηση Συνευθύνης. Η απόφαση αυτή είναι σε πλήρη αντίθεση με το μήνυμα της κάλπης αλλά και με τη θέληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των στελεχών μας και αποτελεί πολιτικό λάθος. Σε κάθε περίπτωση αυτή η κυβέρνηση θα κριθεί από την προγραμματική σύγκλιση, από την πολιτική που θα κληθεί να εφαρμόσει αλλά και από τα πρόσωπα που θα αναλάβουν θέσεις εξουσίας. Και πάντως, εκ του αποτελέσματος, για το λαό μας που είπε με καθαρό τρόπο ότι δεν αντέχει άλλα μέτρα, άλλα χαράτσια και άλλη μονόπλευρη λιτότητα. Τέλος σε ότι αφορά τις πληροφορίες για στελέχη μας που αναζητούν με μονότονο τρόπο τη συνέχιση της κυβερνητικής τους θητείας θα ήθελα απλά να πω: Φτάνει! Όχι άλλο κάρβουνο! Αρκετά με τους εθισμένους στη διαχείριση της εξουσίας. Δοκιμάστηκαν, απέτυχαν και χρέωσαν την αποτυχία τους σε ένα ολόκληρο κίνημα. Φτάνει… 

Περισσότερα ...