Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015

Συνεδριάζει το Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πέλλας

   Συνεδριάζει την Τρίτη 30 Ιουνίου και ώρα 8:00μμ στην βοηθητική αίθουσα συνεδριάσεων του δημαρχείου στα Γιαννιτσά το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑ Πέλλας για να λάβει αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. 1. Έγκριση ή μη του 1ου και 2ου Α.Π.Ε του έργου: Κατασκευή του Βαρυτικού Αποχετευτικού Δικτύου Πέλλας, Καταθλιπτικών αγωγών Πέλλας και Ν Πέλλας και Αντλιοστάσιο Ν Πέλλας. 2. Έγκριση ή μη του 3ου Α.Π.Ε του έργου: Κατασκευή έργων αποχέτευσης Πέλλας – Ν Πέλλας. 3. Ορισμός μέλους στην επιτροπή διαγωνισμού του έργου: Κατασκευή Εσωτερικών και Εξωτερικών δικτύων Αποχέτευσης ... ακαθάρτων ΔΕ Κύρρου. 4. Ορισμός μέλους στην Επιτροπή Διοικητικής Παραλαβής του έργου: Ανόρυξη νέων γεωτρήσεων στα Γιαννιτσά (ν.3669/08 άρθρο 72). 5. Τροποποίηση του άρθρου 16 του Κανονισμού Ύδρευσης ΔΕΥΑ Πέλλας. 6. Έγκριση πρακτικού του Πρόχειρου διαγωνισμού για την εκμίσθωση εκσκαπτικού μηχανήματος τύπου jcb με δυνατότητα προσαρμογής σφύρας με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα. 7. Αίτημα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ρύθμιση οφειλών. 8. Αιτήσεις – Διάφορα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: