Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015

Το Ποτάμι ψηφίζει ΝΑΙ στο δημοψήφισμα της Κυριακής

  Ανακοίνωση του Ποταμιού Πέλλας 
Το Ποτάμι Πέλλας Μάχεται για την Ευρωπαϊκή Προοπτική της Χώρας! Το Ποτάμι Πέλλας Στηρίζει την Παραμονή της Χώρας στο Ευρώ και την Ευρωζώνη! Το Ποτάμι Πέλλας Ψηφίζει ΝΑΙ! Μένοντας πιστοί στις προγραμματικές μας θέσεις, παίρνουμε ξεκάθαρη θέση υπέρ του ΝΑΙ στο δημοψήφισμα της Κυριακής! Στο πλαίσιο αυτό, επικροτούμε την ανάληψη πρωτοβουλίας από συμπολίτες μας για τη συγκρότηση Τοπικής Επιτροπής Υποστήριξης του «ΝΑΙ» και συντασσόμαστε μαζί τους!

Δεν υπάρχουν σχόλια: