Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2015

Ο δήμος Πέλλας καλεί τους δικαιούχους του προγράμματος Επισιτιστικής βοήθειας να υποβάλλουν αιτήσεις

  Η Κοινωνική Σύμπραξη της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, με επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) την Π.Ε. Πέλλας, πρόκειται να υλοποιήσει στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ). Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων ή/και βασικής υλικής συνδρομής, καθώς επίσης στηρίζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων. Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι δυνητικά ωφελούμενοι που κατοικούν στα όρια του δήμου Πέλλας,.... να υποβάλλουν Αιτήσεις Υπαγωγής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής. Για πληροφορίες αρμόδια υπάλληλος: Καμτσίκη Παρασκευή τηλ 2382 3 50849

Δεν υπάρχουν σχόλια: