Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016

Σήμερα στις 7:00 το βράδυ συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Πέλλας


Συνεδριάζει σήμερα το βράδυ και ώρα 19:00 το δημοτικό συμβούλιο Πέλλας στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημαρχείου στα Γιαννιτσά, για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης.
1) Γνωμοδότηση ή μη για διόρθωση απόφασης Νομάρχη για καταχώρηση έκτασης στον Εν. Ναό Αγίων Αρτεμίου και Γερασίμου Πενταπλατάνου. 2) Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών – αξιολόγησης προσφορών και παραλαβής προμηθειών , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46 και 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 3) Ορισμός Δ.Σ στην επιτροπή παραλαβής εργασιών που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 70 του Π.Δ 28/80. 4) Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: Παρέμβαση στο παλιό κοινοτικό κατάστημα Εσωβάλτων και μετατροπή του σε Λαογραφικό Μουσείο. 5) Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών .... του έργου με τίτλο: Πλακοστρώσεις και πεζοδρομήσεις στην επέκταση Τ.Κ. Αραβησσού του Δήμου Πέλλας. 6) Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Κρύας Βρύσης – Ακρολίμνης. 7) Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: Κατασκευή του τεχνικού διέλευσης του ρέματος Πλατανόρεμα στην Τ.Κ. Αθύρων του Δήμου Πέλλας. 8) Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: Ανάπλαση οδού Λεφάκη , εισόδου αρχαιολογικού μουσείου Πέλλας της Δ.Κ. Πέλλας. 9) Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: Βελτίωση αγροτική οδού στη Δ.Ε Κύρρου Δήμου Πέλλας 10) Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή κόμβου της διασταύρωσης των οδών Ιωάννη Μεταξά και Καζαντζίδη Δ.Ε Κρύας Βρύσης. 11) Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Πέλλας από το Υπουργείο Εσωτερικών για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες, ποσού 60.000 €. 12) Έγκριση διενέργειας προμήθειας γραφικής ύλης , φωτοαντιγραφικού χαρτιού και λοιπών ειδών γραφείου για το 2016. 13) Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας και των Νομικών του Προσώπων για χρονικό διάστημα από 1-7-2015 μέχρι 30-6-2016 με διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης. 14) Εκμίσθωση με δημοπρασία αγροτεμαχίων: α) Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου, β) Τ.Κ. Νέου Μυλοτόπου γ) Τ.Κ. Αραβησσού. 15) Λύση σύμβασης εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στην Δ.Κ. Πέλλας 16) Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου από τη μίσθωση αγροτεμαχίου α) Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου, β) Τ.Κ. Δροσερού. 17) Κατάργηση παραγωγικής άδειας , πωλητή λαϊκών αγορών 18) Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: