Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

Σε πρόγραμμα του Erasmus συμμτείχε η "Εκπαιδευτική Καινοτομία"

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Εκπαιδευτική Καινοτομία», με έδρα τα Γιαννιτσά του νομού Πέλλας, συμμετείχε σε ευρωπαϊκόπρόγραμμα υπό την αιγίδα του Erasmus+ YouthinActionμε τίτλο «Non Formal Education and Diversity in EuropeanYouth Work” (Μη Τυπική Εκπαίδευση και Διαφορετικότητα στον Τομέα της Εργασίας για τη Νεολαία στην Ευρώπη), που πραγματοποιήθηκε στο Ρόντοβο της Πολωνίας κατά το διάστημα 30 Αυγούστου – 3 Σεπτεμβρίου 2016, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από δεκαεννέα ευρωπαϊκές χώρες. Η συνάντηση αφορούσε την τελική αξιολόγηση .... του προγράμματος και των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιό του, αρχικά στο Τέτοβο και στη συνέχεια στο Σεράγεβο, τον Απρίλιο και τον Ιούλιο 2016 αντίστοιχα, με έμφαση στη διαμόρφωση στάσεων και αξιών των πολλαπλασιαστών τη μη τυπικής εκπαίδευσης απέναντι στις διακρίσεις και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Την Εκπαιδευτική Καινοτομία εκπροσώπησαν η Δήμητρα Δημτσούδη και ο Παύλος Πριόβολος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: