Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016

Ανακοίνωση της Π.Ε. Πέλλας για το Πρόγραμμα Εμβολιασμού των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας

  Από την Π.Ε. Πέλλας –Τμήμα Κτηνιατρικής,  γίνεται γνωστό στους κατοίκους της Π.Ε. Πέλλας ότι, στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος Εμβολιασμού των κόκκινων αλεπούδων κατά της λύσσας, πραγματοποιήθηκε  ρίψη δολωμάτων με εμβόλιο για την ανοσοποίηση αλεπούδων. Η ρίψη των δολωμάτων (εμβολίων) έγινε σε περιοχές του φυσιολογικού βιότοπου των αλεπούδων (ορεινοί όγκοι Π.Ε. Πέλλας)
    Στις 06-12-2016 ξεκίνησε το πρόγραμμα  Αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών των κόκκινων αλεπούδων κατά της Λύσσας (Ενεργητική Επιτήρηση) με τη συλλογή θανατωμένων αλεπούδων,....
το οποίο θα διαρκέσει για δύο (2) μήνες δηλ. θα λήξει στις 06-02-2017. Στο διάστημα αυτό-εκτός από τα συνεργεία που έχουν συγκροτηθεί από τα Δασαρχεία- και  οι κυνηγοί ,  μόνο κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, αλλά και οι θηροφύλακες θα μπορούν, χωρίς άλλη συνοδεία, να προσκομίζουν θανατωμένες αλεπούδες στα κατά τόπους κτηνιατρεία, αφού προηγουμένως ενημερωθούν από τους αρμόδιους κτηνιάτρους για τον αριθμό των δειγμάτων και την τοποθεσία από την οποία πρέπει αυτά να λαμβάνονται ώστε να έχουμε 2 (δύο ) δείγματα ανά 100 (εκατό) τετρ. χλμ. δασικής έκτασης. Όταν οι κυνηγοί θα προσκομίσουν το δείγμα θα πρέπει να συμπληρώνουν το αντίστοιχο έντυπο και  το αίτημα αποζημίωσης (πληρωμής) για προσκόμιση θανατωμένων αλεπούδων,  τα οποία μπορούν να προμηθευτούν και από τα κτηνιατρεία καθώς και την άδεια θήρας (σε ισχύ) προκειμένου να πάρουν το αντίστοιχο αντίτιμο των 30 €.
Παρακαλούνται  όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς για την ενεργό συμμετοχή τους , ώστε να επιτευχθεί  ο στόχος του προγράμματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: