Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Πέλλας

Συνεδριάζει σήμερα Παρασκευή 23 Ιουνίου και ώρα 13:00 στα γραφεία της ΔΕΥΑ Πέλλας το διοικητικό συμβούλιο της Επιχείρησης για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
1.Έγκριση πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες της ΤΥ ΔΕΥΑΠ.
2.Έγκριση υδρογεωλογικής μελέτης για την ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης στον Οικισμό Λειβαδίτσας για την υδροδότηση των κατοίκων ...
της Τ.Κ. Αθύρων.
3.Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του αποχετευτικού δικτύου και ΕΕΛ Δ.Κ Αθύρων Δήμου Πέλλας.
4.Έγκριση παράτασης των εργασιών για έξι μήνες του έργου «Κατασκευή έργων αποχέτευσης Πέλλας – Νέας Πέλλας Β Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5003703 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020¨.
5.Ενημέρωση για την ψηφιακή λήψη ενδείξεων ψηφιακών υδρομέτρων.
6.Αιτήσεις – Διάφορα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: