Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2018

Μαθητές του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου Γιαννιτσών στη Γερμανία με το Erasmus+

Στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ εννέα μαθητές (Οικονομίας Διοίκησης, Βοηθών Νοσηλευτών, Μηχανολογίας, Γεωπονίας και Πληροφορικής) και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί από το Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Γιαννιτσών ταξίδεψαν στο Βερολίνο.
Εκεί παρακολούθησαν από κοντά (job shadowing) σε συνεργαζόμενες εταιρίες,  εργαζόμενους να εκτελούν εργασίες στον τομέα της ειδικότητάς τους. Είδαν σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον ποιες υποχρεώσεις και καθήκοντα σχετίζονται με το μελλοντικό τους επάγγελμα, έμαθαν ποιες γνώσεις, δεξιότητες και επίπεδο εκπαίδευσης απαιτούνται για την εργασία τους και είδαν στην πράξη τις νέες τάσεις και τις τεχνολογικές εξελίξεις....
  Τους δόθηκε η ευκαιρία να συνεργαστούν με επαγγελματίες και τεχνικούς στη Γερμανία, να γνωρίσουν την εργασιακή τους κουλτούρα και να μετατεθούν από το ρόλο του μαθητή σε αυτόν του επαγγελματία, με αποτέλεσμα την προσωπική τους ωρίμανση.
Σημαντική επίδραση υπήρξε και: α)  στην ανάπτυξη των γλωσσικών τους ικανοτήτων, β) στην καλλιέργεια του  πολιτισμικού τους υπόβαθρου (κουλτούρας), γ) στην προσωπική τους ανάπτυξη, μέσω της ενίσχυσης της αίσθησης του Ευρωπαίου πολίτη.
Ταυτόχρονα, οργανώθηκαν δραστηριότητες πολιτισμικής φύσης, που περιλάμβαναν ξενάγηση και επισκέψεις σε μουσεία. 
Η επιμόρφωσή τους διήρκησε 14 ημέρες συν 2 ημέρες ταξίδι.
Τον Οκτώβριο μία δεύτερη ομάδα μαθητών θα παρακολουθήσει το ίδιο πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, στον άξονα κινητικότητας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: