Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2018

Έναρξη λειτουργίας της Ακαδημίας Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στα Γιαννιτσά

  Από το Σεπτέμβριο του 2018 το φροντιστήριο "Στόχος" θα υλοποιεί κατ' αποκλειστικότητα στα Γιαννιτσά τα προγράμματα εκπαιδευτικής ρομποτικής της Ακαδημίας Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
 Η Εκπαιδευτική Ρομποτική, αφενός είναι μία διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα που δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να εμπλακεί με δράση στην κατανόηση μιας επιστήμης του παρόντος και του μέλλοντος , αφετέρου μπορεί να αξιοποιηθεί από τους μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης για την κατανόηση και κυρίως .....
την εμπέδωση, βασικών εννοιών κυρίως των θετικών επιστημών και άλλων γνωστικών αντικειμένων:
Φυσική (μελέτη της κίνησης, της τριβής, της σχέσης των δυνάμεων, της μεταφοράς ενέργειας κ.λ.π.)
Μαθηματικά (αναλογίες, μέτρηση αποστάσεων, κατανόηση βασικών γεωμετρικών ιδιοτήτων, κ.λ.π.)
Μηχανική (κατασκευή, έλεγχος και αξιολόγηση μηχανικών λύσεων κ.λ.π.)
Τεχνολογία, κ.λ.π.
Η εκπαιδευτική Ρομποτική έχει θετικές επιπτώσεις εκτός από το γνωστικό τομέα και στο συναισθηματικό (αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση) και κοινωνικό (κοινωνικοποίηση, απομυθοποίηση).
Επιπλέον, με τη βοήθεια της εκπαιδευτικής ρομποτικής ένας σωστά εκπαιδευμένος καθηγητής μπορεί να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και άλλων κρίσιμων δεξιοτήτων των παιδιών, όπως:
ομαδική εργασία
επίλυση προβλημάτων (ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση, δοκιμή και πειραματισμός, αξιολόγηση)
διαχείριση έργου (διαχείριση χρόνου, κατανομή έργου, παρουσίαση λύσης, κ.λ.π.)
προγραμματισμός
δεξιότητες επικοινωνίας
πολύτιμες νοητικές δεξιότητες (αναλυτική και συνθετική σκέψη, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη κ.λ.π.).
Σε αρκετές περιοχές της χώρας μας όμως υπάρχουν περισσότερα από ένα εκπαιδευτήρια που κάνουν μαθήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής.
Με ποια κριτήρια πρέπει ένας γονιός να επιλέξει το εκπαιδευτήριο στο οποίο θα στείλει το παιδί του;
Η απάντηση είναι μάλλον απλή και μπορεί εύκολα να τη δώσει κάθε γονιός στο εαυτό του, αρκεί να επισκεφτεί τα εκπαιδευτήρια αυτά και να υποβάλει την εξής ερώτηση:
Πόσα χρόνια διαρκούν τα προγράμματα σπουδών του συγκεκριμένου κάθε φορά εκπαιδευτηρίου και τι θα κάνει το παιδί του σε κάθε ένα από αυτά τα σχολικά έτη. Τότε θα καταλάβει με βεβαιότητα ότι, ο μοναδικός φορέας που έχει στη χώρα μας ολοκληρωμένη και πολλαπλά αξιολογημένη πρόταση σπουδών είναι η Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Ο λόγος αυτής της υπεροχής δεν βρίσκεται μόνο στο ότι τα προγράμματα αυτά σχεδιάστηκαν από διεπιστημονική ομάδα ενός Πανεπιστημίου. Βρίσκεται και στο γεγονός ότι προηγήθηκαν 18 χρόνια Πανεπιστημιακής έρευνας, η δημιουργία Ακαδημίας Ρομποτικής και η πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση των προγραμμάτων από μεγάλο αριθμό μαθητών.
Γι’ αυτό μόνο η Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας παρέχει:
8ετή προγράμματα σπουδών,
Προετοιμασία για όλους τους διεθνείς διαγωνισμούς ρομποτικής,
190 διαφορετικά μοντέλα robots για κατασκευή και προγραμματισμό,
670 μοναδικές δραστηριότητες σε 97 ξεχωριστές πίστες,
224 2ωρα μαθήματα με ξεχωριστούς εκπαιδευτικούς στόχους,
Πιστοποιημένα εκπαιδευτήρια σε όλη την Ελλάδα,
Πιστοποιημένους εκπαιδευτές,
Βεβαίωση σπουδών σε κάθε μαθητή, μετά την ολοκλήρωση του κάθε κύκλου μαθημάτων.
Δωρεάν μάθημα γνωριμίας την Κυριακή 9 Σεπτέμβρη 2018
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο: 2382029808  ή  στο e mail: stoxos@otenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: