Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018

Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 κι ώρα 19:00, με τα εξής είκοσι επτά  θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  για  αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων 
   εξόδων έτους 2018 .
2.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  για αποδοχή ποσού 14.761,98 ευρώ από το
  ΥΠΕΣ και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-  εξόδων έτους 2018.
3.Εξειδίκευση πίστωσης για την απόδοση ποσών .....
στους δικαιούχους από την «Υλοποίηση
  προγράμματος κοινωνικής προστασίας – Πλημμύρα 15-11-2017 Αντικατάσταση
  Οικοσκευής» του ΥΠΕΣ.
4.ξειδίκευση πίστωσης για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.
5.Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
6.Έγκριση τεσσάρων παροχών στην Τ.Κ. Πετριάς περιοχή ΒΑΛΤΟΣ, στην Τ.Κ. Άσπρου, στην 
 Τ.Κ. Καλής, στην Δ.Κ. Σκύδρας, επαύξηση ισχύος παροχής στην Τ.Κ. Μαυροβουνίου και   
 παραλλαγή δικτύου στην Τ.Κ. Πρ. Ηλία.
7.Οικονομική ενίσχυση του Ιερού Ναού Αγίου Στεφάνου Σκύδρας για τις ανάγκες του 
 συσσιτίου.
8.Οικονομικές ενισχύσεις ενδεών.
9.Έγκριση παράτασης  προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   
 ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ».
10.Έγκριση παράτασης  προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ».
11.Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 63/2018 Α.Δ.Σ. για τον Α.Π.Ε. του έργου
 «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ».
12.Έγκριση αναμορφωμένου χρονοδιαγράμματος σε εναρμόνιση με το ΠΔ90 (ΦΕΚ 162Α/3-
9-2018), σύνταξης μελέτης «ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ».
13.Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Μαυροβουνίου στο Ο.Τ. 14 με
 την προσθήκη χρήσης χώρου νηπιαγωγείου , Δημοτικού Σχολείου και Ειδικού Δημοτικού
 Σχολείου.
14.Αντικατάσταση μελών στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
 Σκύδρας.
15.Αντικατάσταση μελών στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Σκύδρας.
16.Έγκριση απολογισμού έτους 2017 της Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου  Σκύδρας.
17.Έγκριση απολογισμού έτους 2017 της Σχολικής  Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου  Σκύδρας.
18.Αποδοχή παραίτησης του αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ.ΕΦΑΚΠΠ και ορισμός νέου.
19.Αποδοχή παραίτησης  αντιπροέδρου  της ΔΕΥΑ Σκύδρας και ορισμός νέου .
20.Έγκριση πρότασης υλοποίησης προγράμματος  κυκλοφοριακής αγωγής με το τίτλο             
«Σπεύδε βραδέως».
21.Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της ΔΕΥΑ ΣΚΥΔΡΑΣ
  για την πράξη «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ».
22.Έγκριση εκποίησης ξυλείας στο αριθ. 240 τεμάχιο (ρέμα)  στο Αγρόκτημα Πετριάς.
23.Έγκριση της αριθ. 28/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΦΑΚΠΠ  για τροποποίηση του Ο.Ε.Υ.       
24.Ανάκληση της αριθ. 246/2018 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης για άδεια λαϊκών αγορών.
25.Άδεια ΙΝΤΕΡΝΕΤ.
26.Δωρεάν παραχώρηση αίθουσας του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Δάφνης στον
Πολιτιστικό Σύλλογο «Η ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΚΙΡΕΣΛΙ».
27.Δωρεάν παραχώρηση του δημοτικού γηπέδου Αρσενίου στον αθλητικό σύλλογο «Α.Σ.
            ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ».

Δεν υπάρχουν σχόλια: