Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον Δήμο Έδεσσας

Ο  δήμος Έδεσσας συμμετέχει στην υλοποίηση του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα που αφορά στην πρόσληψη προσωπικού σε όλους τους δήμους της χώρας.
Η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ολοκληρώνεται την Παρασκευή 03-02-2017 και ώρα 12η μεσημβρινή. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται - αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο - στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας ...
το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.
Στο δήμο Έδεσσας έχουν εγκριθεί 146 θέσεις και αφορούν διάφορες ειδικότητες.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Έδεσσας, Γραφείο Γενικού Γραμματέα, κ. Γ. Δαλκαλίτση, τηλ 2381350703.

Δεν υπάρχουν σχόλια: