Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017

Παραλαβή των αδιάθετων δελτίων των προγραμμάτων Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ έτους 2017

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας και Βεγορίτιδας με ανακοίνωσή τους ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους ότι : η διαδικασία διανομής των αδιάθετων δελτίων των προγραμμάτων Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ ξεκίνησε ήδη από την περασμένη Παρασκευή. Παράλληλα επισημαίνεται ότι για την παραλαβή των δελτίων  κάθε ενδιαφερόμενος  θα πρέπει να προσκομίσει:
• Την Αίτηση Συμμετοχής και Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ή Διαβατήριο) .... ή
• Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ...
ο Α.Μ. Ο.Γ.Α. όπως: Βιβλιάρια υγείας ή Απόκομμα Καταβολής Εισφορών ή Πληρωμής Σύνταξης και Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ή Διαβατήριο)
• Εξουσιοδότηση όταν υποβάλλεται αίτηση από τρίτο πρόσωπο (θεωρημένη με το γνήσιο της Υπογραφής)

Δεν υπάρχουν σχόλια: