Τετάρτη 7 Αυγούστου 2019

Λειτουργία Γραφείου Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών στην Έδεσσα


Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Έδεσσας και Αλμωπίας σας ενημερώνει ότι λειτουργεί Γραφείο Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών δίπλα στο Εργατικό Κέντρο, οδός Φλωρίνης 6, στον 1ο όροφο και ώρες 9 π.μ έως 5 μμ. με τηλέφωνο 2381025094.
Είναι μια αυτοτελής δημόσια υπηρεσία με πρωταρχική αποστολή την αντιμετώπιση του εθνικού προβλήματος του ιδιωτικού χρέους ( υπερχρέωση πολιτών και επιχειρήσεων ).
Ανήκει στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών.
Τα Κέντρα-Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών ( ΚΕΥΔ – ΓΕΥΔ ) σε πανελλαδικό επίπεδο συμβουλεύουν, υποστηρίζουν και ....
συμπαραστέκονται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Κάθε υπερχρεωμένο νοικοκυριό ( άνεργοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, μικροέμποροι ), είτε πρώτο-οφειλέτες είτε εγγυητές τους μπορούν να ρυθμίσουν όλα τα χρέη με ευνοϊκό τρόπο.
Επίσης το θεσμικό πλαίσιο παρέχει προστασία σε πολίτες και επιχειρήσεις, που αποδεδειγμένα αδυνατούν να καλύψουν τις οφειλές τους και επιπλέον δεν διαθέτουν περιουσία υψηλής αξίας.
Τα ΚΕΥΔ – ΓΕΥΔ εξυπηρετούν όλους τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους
( δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ), τους ελεύθερους επαγγελματίες ( τεχνίτες, καλλιτέχνες κλπ ), μικροέμπορους και μικροεπιχειρηματίες κάθε μορφής. Επίσης τους αγρότες, τους εργάτες, καθώς και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως ανέργους, χρόνια/βαριά ασθενείς, ΑΜΕΑ κλπ.
Υποστηρίζουν πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς και τους συνεργάτες τους ( λογιστές, οικονομολόγους, δικηγόρους, μηχανικούς, συμβούλους ).
Όλες οι συμβουλές για διευθέτηση οφειλών δίνονται ΔΩΡΕΑΝ και με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.
Η ΕΓΔΙΧ και τα ΚΕΥΔ – ΓΕΥΔ εκ της νομοθεσίας
- Δεν προβαίνουν σε ρύθμιση και «κούρεμα» δανείων
- Δεν ρυθμίζουν οφειλές προς Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία ( Δ.Ο.Υ., Ε.Φ.Κ.Α., Ο.Τ.Α. )
- Δεν αναστέλλουν τυχόν νομικές-δικαστικές ενέργειες, όπως οι πλειστηριασμοί και οι κατασχέσεις λογαριασμών.
Ωστόσο, για καθένα από τα παραπάνω ζητήματα, υπάρχουν συγκεκριμένες λύσεις στο πλαίσιο των Νόμων που υπηρετούμε. Σας παρέχεται ενημέρωση και συμβουλές, ώστε να λάβετε εσείς τις κατάλληλες αποφάσεις και να προβείτε σε αποτελεσματικές ενέργειες.
Το website είναι www.keyd.gov.gr και το τηλέφωνο για ραντεβού 2132125730.

Δεν υπάρχουν σχόλια: