Πέμπτη 21 Μαΐου 2020

Εικαστικός Μαθητικός Διαγωνισμός και Διαγωνισμός Φωτογραφίας

 Εικαστικό Μαθητικό Διαγωνισμό και Διαγωνισμό φωτογραφίας διοργανώνει ο δήμος Πέλλας και η ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π. με τη συμμετοχή μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων του δήμου Πέλλας και του δήμου Νεγκότινο, με θέμα: «Ζωγραφίζουμε και Φωτογραφίζουμε για την ενεργειακή αποδοτικότητα και το περιβάλλον».
Λίγα λόγια για το διαγωνισμό
 Ο διαγωνισμός διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου διασυνοριακής συνεργασίας Energy Efficiency in the cross border area as an indicative factor for environmental policy με ακρωνύμιο ENPOL-EE. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ....
Ευρωπαϊκή Ένωση και πόρους των συμμετεχουσών χωρών. Στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχουν σχολεία από την Ελλάδα και την χώρα εταίρο, και συγκεκριμένα τα Γυμνάσια και Λύκεια του δήμου Πέλλας και του δήμου Νεγκότινο.
 Στόχος της δράσης είναι οι μαθητές να κατανοήσουν και στην συνέχεια να αποτυπώσουν δημιουργικά τον θετικό αντίκτυπο της εφαρμογής μέτρων
βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στην καθημερινότητα τους και στην συνεισφορά που έχουν τα μέτρα αυτά στην προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα.
Η βράβευση θα γίνει σε ειδική εκδήλωση για την οποία θα ενημερωθούν όλοι οι συμμετέχοντες.
Προθεσμία υποβολής: Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες: κα Άννα Μαρία Σαββίδου, 
τηλ. 2382084375, e-mail: asavidou@depag.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: