Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020

Σε αναμονή της ενίσχυσης του Νοσοκομείου Γιαννιτσών

  Με ανακοίνωση του ο Αναπληρωτής διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών ενημερώνει για την επικείμενη ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού του σε ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό. Συγκεκριμένα και όπως αναφέρει η Ανακοίνωση, έχουν εξασφαλιστεί:
Η ολοκλήρωση διαδικασιών και η επικείμενη πρόσληψη πέντε (5) μονίμων Ιατρών:
Δύο (2) ιατρών ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας
Ενός (1) ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας
Ενός (1) ιατρού ειδικότητας Ορθοπαιδικής
Ενός (1) ιατρού ειδικότητας Παιδιατρικήs
·       Η τοποθέτηση στην Ν.Μ. Γιαννιτσών, σαράντα ......τεσσάρων (44) υπαλλήλων λοιπού επικουρικού προσωπικού των παρακάτω ειδικοτήτων:
 Δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
Δεκατριών (13) υπαλλήλων ΤΕ Νοσηλευτικής
Εννέα (9) υπαλλήλων ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού
Βοηθών Θαλάμου και 4 Μεταφορέων Ασθενών)
Τριών (3) υπαλλήλων ΔΕ Εμφανιστών χειριστών
Δύο (2) υπαλλήλων ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Ενός (1) υπαλλήλου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Ενός (1) υπαλλήλου ΤΕ Πληροφορικής
Ενός (1) υπαλλήλου ΥΕ Τραπεζοκόμων
·       Η παράταση των συμβάσεων των είκοσι δύο (22) υπαλλήλων ωφελουμένων του ειδικού προγράμματος του ΟΑΕΔ στον Τομέα της Υγείας με τις εξής ειδικότητες:
Πέντε (5) υπαλλήλων ΤΕ Νοσηλευτικής
Έξι (6) υπαλλήλων ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
Οκτώ (8) υπαλλήλων ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού
(Δύο Βοηθών Θαλάμου και 6 Μεταφορέων Ασθενών)
Δύο (2) υπαλλήλων ΔΕ Τεχνικού
Ενός (1) υπαλλήλου ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
·       Η προκήρυξη εντός του έτους δύο (2) ακόμη θέσεων μόνιμου Ιατρικού προσωπικού:
Ενός (1) ιατρού ειδικότητας Χειρουργικής
Ενός (1) ιατρού ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: