Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

Μάρκος Μπόλαρης: Προσχηματική η Απογραφή και ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

δεν μπορούν να έχουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και των Περιφερικών Συμβούλων, τονίζοντας πως από το κείμενο που παρουσιάσθηκε δεν προκύπτουν οι υποχρεώσεις που έχουν οι πρώην Νομαρχιακές Αυτοδικήσεις όπως δάνεια, ανεξόφλητες υποχρεώσεις προς τρίτους. Η αδιαφάνεια, κατήγγειλε ο κ. Μπόλαρης, είναι εμφανής στο επίμαχο κεφάλαιο των εκτελεστών δικαστικών αποφάσεων με οικονομικό περιεχόμενο που καταχωρούνται παραπλανητικά ως Νομική Υπηρεσία της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, όταν είναι γνωστές οι δικαστικές περιπέτειες του πρώην Νομάρχη για τα ζητήματα αυτά. Η ίδια τακτική ακολουθήθηκε και στην παράθεση των στοιχείων που αφορούν τα έργα σε εξέλιξη, αυτά που προκηρύχθηκαν, όσα έχουν δημοπρατηθεί και για το υπόλοιπο των έργων από παρελθόντα έτη, όπου αναφέρεται μόνο το ποσό των 96 εκατομμυρίων ευρώ για την πρώτη περίπτωση.
Τυπικές και ουσιαστικές παραλείψεις που υποκρύπτουν αδιαφάνεια και σοβαρές ευθύνες καταλόγισε το Μέτωπο Ανάπτυξης στη διοίκηση Ψωμιάδη κατά τη συζήτηση της απογραφής των περιουσιακών στοιχείων των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που περιέρχονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Τα παραπάνω υποστηρίχθηκαν από το Μέτωπο Ανάπτυξης στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 31-3-2011, ψηφίζοντας «όχι» σε μια προσχηματική απογραφή και σε ένα προϋπολογισμό, χωρίς πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης.
Κατά την τοποθέτησή του ο επικεφαλής του Μετώπου Ανάπτυξης, βουλευτής Μάρκος Μπόλαρης, δήλωσε πως το κείμενο που εμφανίσθηκε περιέχει τόσες τυπικές και ουσιαστικές παραλείψεις, κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας, που συνιστά λόγο ακυρότητας. Τέτοιες πρακτικές, παρατήρησε ο κ. Μπόλαρης,....

Δεν υπάρχουν σχόλια: