Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013

Ενημερωτική Ημερίδα γα τη χρήση των νέων τεχνολογιών για την προάσπιση της υγείας των παιδιών

Η ομάδα του έργου CHILDRENHEALTH του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διοργανώνει την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013, ενημερωτική ημερίδα με θέμα «τη χρήση νέων τεχνολογιών στην προάσπιση της υγείας των παιδιών από την παιδική ηλικία» στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α-Αμφιθέατρο 1) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (3ης Σεπτεμβρίου). Η ημερίδα γίνεται με αφορμή την ολοκλήρωση των δράσεων του έργου CHILDRENHEALTH του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – ΠΓΔΜ, όπου διερευνήθηκε η συχνότητα της παιδικής παχυσαρκίας και προσδιορίσθηκαν παράγοντες κινδύνου για τα καρδιαγγειακά νοσήματα .... στην διασυνοριακή περιοχή και με την χρήση νέων τεχνολογιών πραγματοποιήθηκε διάχυση της γνώσης πάνω στους παράγοντες αυτούς και στα συμπεράσματα της μελέτης. Οι δράσεις αυτές απευθυνόταν και συνεχίζουν να απευθύνονται σε επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικούς και στις οικογένειες των παιδιών. Η κεντρική ιδέα του προγράμματος CHILDRENHEALTH πηγάζει από την ανάγκη να προασπιστεί η υγεία των παιδιών, να διερευνηθεί το φαινόμενο της παχυσαρκίας, να εκπαιδευτούν οι επαγγελματίες υγείας, να ενημερωθούν δάσκαλοι και γονείς και να γίνει εκτίμηση σε παιδιά σχολικής ηλικίας της επικινδυνότητας εμφάνισης Καρδιαγγειακών Νοσημάτων (ΚΑΝ) στην ενήλικη ζωή, με στόχο την πρόληψή τους από την παιδική ηλικία. Το πρόγραμμα κατάφερε να συλλέξει και να οργανώσει τους ενδιαφερόμενους παρόχους υγείας ώστε να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός μεταφοράς εμπειρίας και ειδίκευσης. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε με την συμμετοχή στο πρόγραμμα όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, με την οργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων δημιουργώντας ένα δίκτυο επικοινωνίας όπου γνώση και εμπειρίες ανταλλάσσονται. Ενδεικτικά αναφέρονται οι επισκέψεις Ελλήνων ιατρών στο πλαίσιο τοπικών Ημερίδων για την ενημέρωση των Ιατρών, γονέων αλλά και δασκάλων σε θέματα παχυσαρκίας και κινδύνου για εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων, αλλά και πρόληψης των ΚΑΝ από την παιδική ηλικία. Ανάλογες δράσεις πραγματοποιήθηκαν από ομάδα ειδικών και στην ΠΓΔΜ. Με άδεια του Υπουργείου Παιδείας και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, την πολύ ένθερμη συνεργασία των εκπαιδευτικών και των συλλόγων γονέων, έγιναν επισκέψεις σε σχολεία των περιοχών Φλώρινας και Γιαννιτσών. Η εξαίρετη συνεργασία με τις ομάδες εργασίας των Νοσοκομείων Φλώρινας και Γιαννιτσών, που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος, συνέβαλε σημαντικά στην επιτυχή ολοκλήρωσή του

Δεν υπάρχουν σχόλια: