Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

Οικουμενικό σχολείο «Αθηνά» Το πρώτο δωρεάν on line δημοτικό σχολείο που φέρνει το δάσκαλο στο σπίτι σας


Χιλιάδες μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Οικουμενικού Σχολείου «Αθηνά», που ανατρέπει τα δεδομένα στο εκπαιδευτικό τοπίο, παρέχοντας τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης σε 8.000 video - μαθήματα (Μαθηματικά, Γλώσσα, Ιστορία, Φυσικά και Γεωγραφία) για όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, καθώς και σε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικού υλικού. Παράλληλα, το πρώτο δωρεάν διαδικτυακό δημοτικό σχολείο συνιστά και έναν πολύτιμο σύμμαχο για τους γονείς, οι οποίοι, εν μέσω ... της οικονομικής κρίσης, μπορούν να εξασφαλίσουν, μέσω του on-line δασκάλου, μια εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία, σε αντίθεση με τη διδασκαλία της παραδοσιακής τάξης, που απευθύνεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες του συνόλου των μαθητών. Επιπλέον, η πρωτοποριακή «Πράξη Παιδείας» του Οικουμενικού Σχολείου «Αθηνά» στοχεύει στην κατάργηση, όχι μόνο των εκπαιδευτικών, αλλά και των γεωγραφικών συνόρων, υλοποιώντας το όραμα για μια «Οικουμενική Παιδεία», καθώς κάθε Ελληνόπουλο, από κάθε γωνιά του πλανήτη μπορεί να εξασφαλίσει δωρεάν πρόσβαση στο σύνολο της σχολικής ύλης του δημοτικού. Με αυτό τον τρόπο, το πρώτο δωρεάν διαδικτυακό σχολείο συμβάλλει καταλυτικά και στη διατήρηση της επαφής της Ομογένειας με την ελληνική γλώσσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: