Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014

Θεματικές δράσεις ανάδειξης, προστασίας και δικτύωσης υδάτινων διαδρομών στο δήμο Έδεσσας

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας IPA Cross Border program που συμμετέχουν η Ελλάδα και η F.Y.R.O.M. έχει εγκριθεί και υλοποιείται η πρόταση με τίτλο «Θεματικές δράσεις ανάδειξης, προστασίας και δικτύωσης υδάτινων διαδρομών» με το ακρωνύμιο ¨WATER.NET» από τους δήμο Έδεσσας, το δήμο Οχρίδας, το Πανεπιστήμιο Οχρίδας και το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Στόχος του προγράμματος είναι η διασυνοριακή συνεργασία, η προώθηση του διασυνοριακού τουρισμού .... και της κουλτούρας, μέσα από την ανάδειξη και προστασία των πλούσιων φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων, καθώς και την ενίσχυση των επιχειρηματικών διασυνοριακών συναλλαγών Στα πλαίσια του προγράμματος προβλέπονται μια σειρά δράσεων ενώ το συνολικό ύψος τους προγράμματος είναι 530.000€.

Δεν υπάρχουν σχόλια: