Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

Ευρεία σύσκεψη για τη διαχείριση των νερών της Λίμνης Βεγορίτιδας ενόψει περαιτέρω ανόδου της στάθμης της

  Ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των εμπλεκομένων φορέων που επηρεάζονται από τη διαχείριση των νερών και της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας πραγματοποιήθηκε σήμερα χθες στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας στην Έδεσσα. Η συνάντηση οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας Θεόδωρου Θεοδωρίδη σε συνέχεια αντίστοιχης σύσκεψης στο Αμύνταιο. Τα αποτελέσματα της σύσκεψης όπως αυτά συνοψίζονται στη σχετική ανακοίνωση είναι τα παρακάτω:
• Οι τοπικές αρχές και συνεργαζόμενοι φορείς θα προωθήσουν την παραλαβή της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης και θα αναλάβουν όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη σύσταση Φορέα Διαχείρισης .... • Μέχρι τη σύσταση του Φορέα Διαχείρισης, η λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση των νερών και της στάθμης μπορεί να αποφασίζεται μέσω των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας στα οποία συμμετέχουν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς. • Η προστασία των δήμων από πλημμυρικά φαινόμενα αποτελεί απαράβατο όρο για οποιαδήποτε διαχειριστική ενέργεια. • Οι υπηρεσίες χρειάζεται να συνεργαστούν για την επικαιροποίηση και διόρθωση των διαχειριστικών σχεδίων που αφορούν την υδρολογική λεκάνη του συμπλέγματος των λιμνών Βεγορίτιδα, Χειμαδίτιδα, Ζάζαρη, Πετρών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: