Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015

Οι αντιπρόσωποι της Α ΕΛΜΕ Πέλλας στο Συνέδριο της ΟΛΜΕ

    Την Τρίτη 5 Μαϊου διεξήχθησαν εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο 17ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ. Από την Α ΕΛΜΕ Πέλλας με βάση τον αριθμό των ψηφισάντων (389) εκλέγονται 4 μέλη σύμφωνα με τις ψήφους που έλαβαν σε επίπεδο παρατάξεων και προσωπικά. Συγκεκριμένα οι παρατάξεις έλαβαν: Ε.Κ.Α.Ε. 143 ψήφοι 2 αντιπρόσωποι, ΔΑΚΕ: 124 ψήφοι 2 αντιπρόσωποι, ΠΑΜΕ: 44 ψήφοι δεν εκλέγει αντιπρόσωπο, ΠΕΚ: 44 ψήφοι δεν εκλέγει αντιπρόσωπο.
  Οι Αντιπρόσωποι της Α’ ΕΛΜΕ Πέλλας που εκλέγονται στο 16ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ είναι οι παρακάτω (σε φθίνουσα σειρά ψήφων): Κλείτσας Δημήτρης (Ε.Κ.Α.Ε.), 95 ψήφοι, Όρλης Ανδρέας (ΔΑΚΕ), 87 ψήφοι, Δουλγερίδου Μαριάννα (Ε.Κ.Α.Ε), 66 ψήφοι, Πριβαρτιτσάνης Πέτρος (ΔΑΚΕ), 59 ψήφοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: