Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας

  Σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου και ώρα 20:00, στα Γιαννιτσά, θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Πέλλας για να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
  1) Έγκριση της αριθμ. 53/2015 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑΠ που αφορά την έγκριση ισολογισμού – απολογισμού της έτους 2014. 2) Συγκρότηση επιτροπών προβλεπομένων από τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. 3) Διατύπωση γνώμης σχετικά με τη « Διερεύνηση αναβάθμισης του οδικού τμήματος Γιαννιτσά – Αλεξάνδρεια – ΑΚ Νησελίου ». 4) Έγκριση της μελέτης με τίτλο: Μελέτη στατικής επάρκειας υφιστάμενου κτιρίου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών ( Ο.Τ.290). 5) Έγκριση της μελέτης με τίτλο : Μελέτη εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης για τις παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης 1ου και 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών.... 6) Έγκριση ή μη της περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Αμπέλια, Δ.Κ. Νέου Μυλοτόπου Δ.Ε Κύρρου του Δήμου Πέλλας. 7) Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: Ανόρυξη νέων υδρευτικών γεωτρήσεων στο Δήμο Γιαννιτσών Ν. Πέλλας. 8) Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 342.000,00 € από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εκτέλεση του έργου: Αρδευτικό δίκτυο περιοχής « Συκιές» Δ.Κ. Γαλατάδων Δ.Ε Μεγ. Αλεξάνδρου Δήμου Πέλλας, τροποποίηση Τ.Π , αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, αποδοχή των όρων της απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης του. 9) Λήψη απόφασης και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την δέσμευση ολοκλήρωσης φυσικού αντικειμένου των ενταγμένων έργων σε ΟΠΑΑΧ και LEADER. 10) Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Πέλλας. 11) Διαγραφή οφειλών 12) Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος. 13) Έγκριση αποζημίωσης , λόγω προσκύρωσης γης στους 1) Αρβανιτόπουλο Ιωάννη του Γεωργίου, 2) Αρβανιτόπουλο Αναστάσιο του Γεωργίου, 3) Αρβανιτόπουλο Δημήτριο του Γεωργίου και 4) Γεωργιάδου Σοφία του Γεωργίου. 14) Υποβολή κατάστασης υλοποίησης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικ. έτους 2015 του Δήμου Πέλλας. 15) Εκμίσθωση με δημοπρασία αγροτεμαχίου την Τ.Κ. Αχλαδοχωρίου για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων (βοηθητικούς χώρους) 16) Χορήγηση παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών. 17) Κατάργηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών. 18) Ανανεώσεις επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών 19) Αίτημα αλλαγής κατηγορίας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών. 20) Καθορισμός και χορήγηση αδειών συμμετοχής σε τοπικές παραδοσιακές- θρησκευτικές πανηγύρεις Δήμου Αυγούστου 2015. 21) Κοπή δένδρων. 22) Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου. 23) Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα

Δεν υπάρχουν σχόλια: